strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

2023-06-13 10:34 / 11581   R. Ciechanowski informacje ogólne
Etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku

W piątek 2 czerwca 2023 r. przeprowadzono w Toruniu etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku. Wzięło w nim udział 91 uczniów, w tym 46 ze szkół podstawowych i 45 ze szkół ponadpodstawowych.

 

Uczestników powitali w imieniu Organizatora Konkursu – Urzędu Miasta Torunia – Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski oraz w imieniu Współorganizatora Konkursu – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

W ramach zawodów etapu centralnego uczestnicy pisali test w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i rozwiązywali pod kopułą Planetarium zadania ze znajomości nieba. Wcześniej Centralna Komisja Konkursowa oceniła wykonane na II etapie Konkursu zadanie obserwacyjne, w którym należało zastosować metodę gnomoniki refleksyjnej stosowaną przez Mikołaja Kopernika podczas wykreślania tablicy na zamku w Olsztynie oraz, w przypadku szkół ponadpodstawowych, oceniła nadesłane wcześniej prezentacje projektów edukacyjnych na temat: „Nauki Mikołaja Kopernika w XXI w. – jak je propagować?” Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pana Czesław Stawikowskiego, po policzeniu punktów, przeprowadziła finał ustny, w którym uczestniczyło 6 uczniów szkół podstawowych i 5 uczniów szkół ponadpodstawowych. W finale ustnym uczniowie szkół podstawowych odpowiadali na pytania komisji konkursowej, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych przedstawiali swoje projekty, których bronili w dyskusji z członkami komisji. O kolejności miejsc zdobytych w finale zadecydowała suma wszystkich punktów zdobytych na etapie centralnym. Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła 11 laureatów: 6 ze szkół podstawowych i 5 ze szkół ponadpodstawowych.

 

Laureatami zostali, według kolejności zdobytych miejsc:

 

- w kategorii szkół podstawowych:

 1. Anna Marta Czupajło z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem,
 2. Artur Feliks Falenta ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu,
 3. Wiktor Szatkowski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzywosądzy,
 4. Wojciech Jaworski ze Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach,
 5. Bartosz Koprzak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim,
 6. Małgorzata Żołnierz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich;

- w kategorii szkół ponadpodstawowych:

 1. Aleksandra Filipowska z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu,
 2. Tomasz Więcek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej‑Curie w Opolu,
 3. Jerzy Michał Kryska z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku,
 4. Jakub Kondratowicz z Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu,
 5. Marcel Werbowy z Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

Komisja przyznała także wyróżnienia za:

 

1) najlepsze rozwiązania zadania obserwacyjnego:

 • Antoninie Mai Kocjan ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich,
 • Bognie Krystynie Mikulskiej z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Wolna Szkoła Waldorfska” w Krakowie,
 • Wiktorowi Szatkowskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzywosądzy,
 • Magdalenie Gałązce z Technikum nr 3 w Zespole Szkól nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,
 • Marcinowi Andrzejowi Jucha z IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie;

2) najlepszy projekt edukacyjny zatytułowany „Nauki Mikołaja Kopernika w XXI w. – jak je propagować?”:

 • Magdalenie Byjoś z IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie,
 • Aleksandrze Filipowskiej z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu,
 • Przemysławowi Krasuckiemu z Technikum nr 3 w Zespole Szkól nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,
 • Marice Marczuk z Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie,
 • Michałowi Szymankowi z Technikum nr 3 w Zespole Szkól nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,
 • Tomaszowi Więckowi z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu.

Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń” wyróżniło Jakuba Prusa z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu za „twórcze wykorzystanie idei planetarium w projekcie edukacyjnym w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku”.


Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali dyplomy oraz pamiątki związane z Toruniem i Mikołajem Kopernikiem, które wręczyli Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Pan Paweł Gulewski Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Pani Anna Łukaszewska Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Torunia i Pani Hanna Wrycza-Wilińska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wręczono również podziękowania dla opiekunów uczniów.

 

15 września 2023 r. laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku wezmą udział w uroczystej gali finałowej z udziałem Ministra Edukacji i Nauki, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Torunia, podczas której otrzymają główne nagrody.

 

Link do fotorelacji na nowej stronie
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl