strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

2021-09-09 11:13 / 10290   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2021/2022 organizowane będą w terminach podanych poniżej. Ponadto informujemy, że przy ustaleniu dat poszczególnych konkursów przedmiotowych, w miarę możliwości, branych jest pod uwagę wiele czynników, między innymi dostępne terminy olimpiad ogólnopolskich. W związku z powyższym przedstawiony terminarz nie będzie mógł ulec zmianie, dlatego bardzo prosimy o uwzględnienie podanych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

 

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie szkoły przez jej dyrektora do uczestnictwa w konkursie przedmiotowym, za pomocą systemu PIKO od 13 września 2021 r. do 21 września 2021 r. 

Dyrektorzy szkół zgłaszają uczniów do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, za pomocą systemu PIKO od 22 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

W etapie szkolnym może brać udział każdy uczeń, który zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie i przedłoży podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych ucznia wraz z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu i akceptacją jego wszystkich postanowień.  

Etap szkolny, etap rejonowy i etap wojewódzki przeprowadzane zostaną w szkołach macierzystych uczestników. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 1000.

Wzorem poprzedniego roku, każdy etap konkursu odbywa się w szkole macierzystej uczestnika. Na każdym etapie konkursu na wykonanie zadań uczeń bedzie miał 60 minut, do których nie będzie wliczany czas przeznaczony na czynności organizacyjne.

Etap szkolny konkursów realizowany zostanie z wykorzystaniem platformy PIKO. Etap rejonowy i wojewódzki realizowane będą z wykorzystaniem platformy online. 


 
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl