strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2016-09-22 09:24 / 6590   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

 

Do 23 października 2016 r. gimnazja z całej Polski mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w Gimnazjalnej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie. Na najlepszych zawodników i ich opiekunów merytorycznych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym wysokiej jakości sprzęt multimedialny i upominki z limitowanej serii GO!WOS.

 

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolski trzystopniowy konkurs realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji zawodów jest „Rola Europy w zmieniającym się świecie: rozwój społeczny i gospodarczy starego kontynentu w XXI wieku”.

 

Celem zawodów jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Udział w zawodach ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, uczyć dyskutować w sposób uwzględniający różnorodne opinie, a także przygotowywać do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

 

Tegoroczna edycja Olimpiady finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt został również objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Szczegółowe informacje (regulamin, harmonogram zawodów oraz formularz rejestracyjny) dostępne są na stronie internetowej Olimpiady www.gowos.pl.

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl