strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2012-09-24 11:17 / 3001   K. Zaremba informacje ogólne
III Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Zachęcamy do udziału w trzeciej już edycji Olimpiady. Przypominamy, że z każdej szkoły, która zgłosi się do eliminacji I stopnia, do zawodów II stopnia zostanie zakwalifikowany uczeń, który najlepiej rozwiąże test w danej szkole. Jeśli liczba uczestników eliminacji I stopnia przekracza w szkole 50 osób, możliwe jest zaproponowanie przez Komisję Szkolną Komitetowi Organizacyjnemu zakwalifikowania do zawodów II stopnia dwóch uczniów. Dodatkowo do udziału w zawodach II stopnia zostanie zakwalifikowanych ok. stu uczestników, którzy uzyskali w eliminacjach I stopnia najlepsze wyniki w skali całego kraju.

 

Internetowa rejestracja szkół trwa od 14 do 30 września 2012 r.

 

Rejestracji online dokonuje nauczyciel koordynator wyznaczony przez dyrektora szkoły.

W formularzu należy podać m.in. przewidywany skład komisji szkolnej (tryb jej powołania jest wewnętrzną sprawą szkoły). Nazwiska członków komisji znajdą się w protokołach wypełnianych przez szkołę po zakończeniu I etapu, gdzie należy uwzględnić ewentualne zmiany w składzie.

Uprzejmie prosimy o niezostawianie rejestracji na ostatnią chwilę, ponieważ, w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, problemów technicznych lub nieprawidłowego wypełnienia formularza, termin nie będzie przedłużany.

 

Zachęcamy do realizowania I etapu w wersji elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu:

- nie ma konieczności wydruku (ani przechowywania) obszernych testów dla każdego ucznia (jedynie karty odpowiedzi), co pozwala na oszczędność czasu i papieru,

- nauczyciele nie muszą samodzielnie wypełniać protokołów,

- prace uczniów poprawiane są przez system, a nie przez nauczycieli,

- chronione jest środowisko.

 

Pragniemy poinformować, że Komitet Organizacyjny rozważy możliwość realizacji warsztatów w szkołach, które zgłoszą udział dużej liczby uczestników.

 

Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi III OJH i Regulaminem oraz nowymi komunikatami dotyczącymi inauguracji III edycji Olimpiady, które dostępne są w Aktualnościach na stronie głównej pod adresem www.ojh.edu.pl

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl