strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2011-10-07 12:38 / 2332   K. Mikulski informacje ogólne
XIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

CELE OLIMPIADY

Cele Olimiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

ORGANIZATOR OLIMPIADY

 

Komitet Główny Olimiady ma siedzibę w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego,61-658 POZNAŃ, ul. Warzywna 19
tel/fax 61- 820-00-91
e-mail: office@zsps.poznan.pl

Dyrektor szkoły - mgr Ewa Nowicka

Sekretarz - mgr inż. Małgorzata Balcerek

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

prof. dr hab. Jan Pikul
prof. dr hab. Jan Michniewicz
prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki

PODZIAŁ NA OKRĘGIW roku szkolnym 2011/2012 ustala się następujące okręgi :
Okręg Katowicki - obejmuje woj. Opolskie, Śląskie i Małopolskie
Okręg Kielecki - obejmuje woj. Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie i część woj. Mazowieckiego.
Okręg Łódzki - obejmuje woj. Łódzkie
Okręg Olsztyński - obejmuje woj. Warmińsko- Mazurskie, Podlaskie i część woj. Mazowieckiego
Okręg Poznański - obejmuje woj. Wielkopolskie
Okręg Szczeciński - obejmuje woj. Zachodnio-Pomorskie i Pomorskie
Okręg Toruński - obejmuje woj. Kujawsko-Pomorskie
Okręg Wrocławski - obejmuje woj. Lubuskie i Dolnośląskie

Powyższy podział nie jest równoznaczny z granicami administracyjnymi kraju.


ORGANIZACJA OLIMPIADY

W etapie I mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół średnich, technikum po ZSZ, Liceum Profilowanym, Liceum Ogólnokształcącym (uczniowie technikum oraz Policealnego Studium Zawodowego) z danej szkoły, spośród których wyłaniani są reprezentanci do etapu II-go. W etapie II wyłaniani są kandydaci do udziału w etapie ogólnopolskim. We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie. 

W roku szkolnym 2011/2012 OLIMPIADA obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski

I etap szkolny - do 14 października 2011 r.
 II etap okręgowy - 2 grudnia 2011 r.
III etap ogólnopolski - 22-23 marca 2012 r.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl