strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2018”
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza uczniów wszystkich typów szkół do udziału w trzeciej edycji klasówki powstańczej. Wydarzenie zaplanowano na 20 marca 2018 roku, w 97. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, którego niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, III Powstania Śląskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-01-16 10:38 / 7840    R. Ciechanowski

informacje ogólne Terminy wglądów do prac konkursowych po etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego w roku szkolnym 2017/2018
Terminy wglądów do prac konkursowych po etapie rejonowym Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-01-15 18:27 / 7836    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2017/2018
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-01-15 18:27 / 7835    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zarządzenia w sprawie powołania rejonowych komisji Konkursu Przedmiotowego z Przyrody w roku szkolnym 2017/2018
Zarządzenia w sprawie powołania rejonowych komisji Konkursu Przedmiotowego z Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-01-15 18:26 / 7834    K. Sobieszczańska

dla rodziców i uczniów BEZPIECZNE FERIE W 3 KROKACH
Ferie zimowe to dla dzieci czas beztroskiej zabawy. Okres zimowego wypoczynku zbliża się dużymi krokami, więc czas przypomnieć kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, którymi powinniśmy się kierować w tym okresie, aby zapobiec wypadkom.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-01-15 10:58 / 7838    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs Literacki „Hubal”
Konkurs literacki ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-01-15 10:57 / 7839    K. Zaremba

dla nauczycieli Zaprogramuj przyszłość - rekrutacja trwa!
Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania zapraszają do projektu edukatorów, czyli pracowników publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek oraz centrum kultury.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-01-15 10:05 / 7837    K. Zaremba

informacje ogólne Termin wglądów do prac konkursowych po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Chemii w roku szkolnym 2017/2018.
Wgląd do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018, odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godzinie 15:40 w siedzibie Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty ul. Okrzei 64, 87-800 Włocławek pokój nr 309. Jednocześnie przypominamy, że prace konkursowe mogą być udostępnione wyłącznie uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-01-14 04:22 / 7832    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”
Szanowni Państwo. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2018-01-12 14:32 / 7830    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018
10 stycznia w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę dane z 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: egzamin maturalny w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 2 2018-01-12 14:01 / 7827    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6  7  8  9     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl