strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2014-12-17 12:44 / 5064   M. Bazelak informacje ogólne
Jak wspierać szkoły zawodowe?

Jak wspierać szkoły zawodowe? 

 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Bydgoszczy w ramach projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach zorganizował 4 grudnia 2014 roku konferencję Wzmacnianie  szkół i  placówek  w procesie  wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, na którą zaproszono dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkół zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli, CKP, CKU, CKZiU  Celem konferencji była prezentacja wyników monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które zostało przeprowadzone w 2014 roku oraz wykorzystania tych wyników do doskonalenia pracy szkoły zawodowej.

 

Pierwsza część konferencji dotyczyła prezentacji projektów systemowych realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wystąpienie przygotowali  Witold Woźniak, wicedyrektor KOWEZiU i Elżbieta Żochowska, kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Monika Wojciechowska, koordynator projektu, zaprezentowała wyniki monitorowania procesu wdrażania podstawy 

programowej kształcenia w zawodach przeprowadzonego w roku 2014.

 

Druga część spotkania dotyczyła wykorzystywania wyników powszechnego monitorowania PPKZ do doskonalenia pracy szkoły zawodowej. Prelegentem była Iwona Andrzejewska starszy  wizytator  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Ważnym zagadnieniem podjętym podczas konferencji przez Iwonę Andrzejewską była też współpraca szkół z pracodawcami, korzyści jakie z niej wynikają dla ucznia, szkoły i pracodawcy.    

 

Przykłady dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami w województwie kujawsko-pomorskim przedstawili Wiesława Sraga dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy i Józef Pyrczak dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii i Środowiska w Toruniu.

 

Kolejną sprawą omawianą na konferencji były branżowe sieci wsparcia, które zaprezentowała Renata Antos-Rowińska, koordynator sieci branżowej.

 

W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników w trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazursko-warmińskiego. Stała się ona ważnym głosem w dyskusji na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl