strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2016-12-16 12:03 / 6892   M. Bazelak informacje ogólne
Konferencja oświatowa pt: „Wartości i postawy w wychowaniu i profilaktyce”

13 grudnia 2016 r. w kinie „Jeremi” w Bydgoszczy odbyła się konferencja, na której została podsumowana I edycja projektu profilaktycznego pt: „Falochron dla Bydgoszczy”. Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. W konferencji udział wzięło 35 osób, w tym Pan Stefan Pastuszewski- przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy, Pani Jolanta Metkowska- dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty, Pan Rafał Zwoliński- główny specjalista Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele ze szkół i placówek biorących udział w projekcie, jak również zainteresowani udziałem w kolejnych edycjach.

 

Podczas konferencji dyrektor poradni Hanna Łyszkiewicz- Krupa przedstawiła wyniki zbiorcze badań ankietowych bydgoskich szkół na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W raporcie uwzględniono wyniki ankietowania 2026 osób: 1068 uczniów, 662 rodziców i 296 nauczycieli. Następnie realizatorzy projektu przedstawili szkolne falochrony:

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1-falochron pt: „Ocalić młodość

Gimnazjum nr 8 Sportowe-falochron pt: „Gramy razem

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego- falochron pt: „Koło ratunkowe

I Liceum Ogólnokształcące-falochron pt: „Mam pomysł na siebie

Szkolny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 3-falochron pt: „Parasol”

Zespół Szkół Drzewnych-falochron pt: „W szkole, przyjemnie i zdrowo

Gimnazjum nr 9-falochron pt: „Profilaktyka i My

 

Pani Magdalena Wieczorek z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis  w Katowicach przedstawiła prezentację pt: „Żeby wartości nabrały wartości…” i podziękowała  szkołom za udział w projekcie.

 

„Falochron dla Bydgoszczy” został wdrożony na podstawie „Falochronu dla Śląska”, do którego przystąpiło 77 szkół. Współautorem projektu jest prof. Jacek Kurzępa z SWPS we Wrocławiu. 12 grudnia 2016r w PPP nr 2 ruszyła II edycja projektu. „Falochron” będzie również wdrażany przez 2 lata w wymiarze ogólnopolskim przez Stowarzyszenie na rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” (zakończyły się szkolenia dla instruktorów z 16 województw). Jest odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (DZ.U z 2015, poz.1249), które zobowiązało szkoły i placówki do opracowywania w każdym roku diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka występowania zachowań stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego uczniów i wychowanków,

 

Szkoły powiatowe zainteresowane udziałem w ogólnopolskim projekcie „Falochronu” proszone są o zgłoszenie udziału do PPP nr 2 pod nr tel. 52-3228032. Szkolenie odbędzie się po feriach zimowych. Udział bezpłatny (liczba miejsc ograniczona).

© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl