strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-09-08 13:49 / 11673   J. Jendykiewicz-Owczarekważna informacja dla nauczycieli
„Sprawiedliwi z Markowej” – konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Pamięci Narodowej na scenariusz lekcji

Szanowni Państwo,

 

8 września 2023 r. ogłoszony został współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej konkurs dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom.

 

Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

Scenariusz lekcji powinien obejmować:

  1. informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
  2. informacje dotyczące zjawiska polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
  3. informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
  4. informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Nauczyciele z województwa kujawsko-pomorskiego mogą przesyłać do 30 października 2023 r. zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: konkursko@bydgoszcz.uw.gov.pl. Trzy najlepsze prace w województwie dopuszczone do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej kuratorium oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:

  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje

2. scenariusz 45-minutowej lekcji

3. skan podpisanych:

  • oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl