strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-07-03 13:57 / 11605   K. Mikulskiważna informacja informacje ogólne
Konkurs dla nauczycieli "Kierunek - Innowacja 2023"

Informacje o konkursie

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 28 lipca 2023 r. Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy  kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Pan Krzysztof Klefas: mail: Krzysztof.Klefas@mein.gov.pl, tel. 22 34 74 199.

Obowiązujące terminy

  • 26.06.2023 – 28.07.2023 – czas trwania konkursu,
  • do 28 lipca – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,
  • do 25 sierpnia – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
  • do 29 września – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,
  • do 14 października - zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Materiały

Regulamin konkursu „Kierunek Innowacja 2023”
20230622​_REGULAMIN​_Kierunek​_​_innowacja​_2023.pdf 0.47MB
Załącznik nr 1 - oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu
20230622​_Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_Konkursu.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku
20230622​_Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_Konkursu.docx 0.02MB
Załącznik nr 3 - dane osobowe niezbędne do rozliczenia podatkowego z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej przez laureata konkursu
20230622​_Załącznik​_nr​_3​_do​_Regulaminu​_Konkursu.docx 0.09MB
Jak przygotować materiał do konkursu?
20230622​_Jak​_przygotować​_materiał​_do​_konkursu.pdf 0.20MB
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl