strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-10-28 08:35 / 5838   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
VIII Ogólnopolska Konferencja "Budowanie poczucia sukcesu u uczniów ..."

17 października 2015 r. w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Tegoroczne wykłady dotyczyły tematu „Budowanie poczucia sukcesu u uczniów – w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Patronatem honorowym konferencję objęli: Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa – Pomorskiego , Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty i Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa.

Swoją obecnością konferencję uświetniły: pani Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, która przywitała zgromadzonych, złożyła nauczycielom  życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pogratulowała organizatorom konferencji, a także prof. dr Helena Czakowska – Rektor KPSW w Bydgoszczy.

Konferencja stała się okazją do uhonorowania laureatów miejskiego konkursu plastycznego pt. „Ogród barw i tajemnic”, którego organizatorem był Zespół Szkół Nr 33. Nagrody w imieniu fundatora – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, wręczyły: pani Jolanta Metkowska oraz pani prof. dr Helena Czakowska. Uczestnicy konferencji mieli możliwość podziwiania wystawy prac laureatów konkursu.

W tegorocznej konferencji udział wzięło 245 osób - dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników poradni i ośrodków szkolno-wychowawczych. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy i nauczyciele ze szkół szpitalnych i sanatoryjnych z całej Polski, m.in. z Rzeszowa, Lublina, Szczecina, Białegostoku, Poznania, Łodzi, Krakowa, Kołobrzegu i Gniezna.

Prelegenci profesor KPSW, dr hab. Monika Jaworska- Witkowska, dr Marek Kaczmarzyk oraz mgr Barbara Basińska zachęcali słuchaczy do zastanowienia się nad sposobami naszych działań dydaktycznych i wychowawczych w codziennej pracy, aby każdy z naszych uczniów mógł  poczuć smak sukcesu.

W przerwie konferencji wystąpił zespół „No Name” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie zaprezentowali widowisko wokalno-taneczne pt. „Kopciuszek na rockowo”. Artyści zostali bardzo ciepło przyjęci przez wszystkich uczestników spotkania, a na zakończenie występu otrzymali gorące brawa i drobne upominki od organizatorów.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl