strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-07-14 12:52 / 5573   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy

25 czerwca 2015r. w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wyposażenie szkoły w boisko umożliwi realizację podstawy programowej wychowania fizycznego w bezpiecznych, profesjonalnych warunkach, propagowanie aktywnego stylu życia wśród uczniów i podnoszenie ich sprawności fizycznej. Boisko powstało dzięki włączeniu szkoły do miejskiego planu przebudowy boisk szkolnych w 2014r. Boisko jest oświetlone, wyposażone w  monitoring i piłkochwyty. Wyznaczono na nim pola do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę.
W uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego wzięli udział przedstawiciele Miasta: p. Iwona Waszkiewicz – Wiceprezydent Bydgoszczy, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta: p. Jan Szopiński i p. Lech Zagłoba – Zygler oraz Radni: p. Grazyna Kufel, p. Janusz Czwojda, p. Stefan Pastuszewski i p. Rafał Piasecki. Zaproszenie przyjął także p. Bogdan Tyborski - Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta oraz inspektorzy: p. Bernadeta Bała i p. Jacek Pilarski, którzy bezpośrednio nadzorowali wykonanie zadania. Świadkiem wydarzenia sportowego w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych była p. Anna Borysiak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Nie mogło zabraknąć Radnych Rady Osiedla Szwederowo z jej Przewodniczącym - p. Bogusławem Deją oraz Ks. Kanonika Ryszarda Pruczkowskiego. Do udziału zaproszona została p. Danuta Rokita- Borawska, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 30 oraz p.Joanna Remus, Przewodnicząca Rady Rodziców. Społeczność szkolna swoją sportową uroczystość obchodziła w obecności przedstawicieli zaprzyjaźnionych placówek oświatowych: dzieci z Przedszkola nr 61 Integracyjnego, Przedszkola nr 11 i Przedszkola „Buziaczek” oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 63, Zespołu Szkół nr 31 i SOSW nr 3, a także mieszkańców DPS „Słoneczko” w Bydgoszczy. Towarzyszyli im nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie. Symbolicznego otwarcia boiska dokonali zaproszeni Goście i reprezentanci społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 30.                
Uroczystość – jak na sportową imprezę przystało – uatrakcyjniły zabawy sportowe przy muzyce, pokaz i nauka zumby oraz mecz rozgrywany pomiędzy uczniami, rodzicami    i pracownikami szkoły. Było to prawdziwe święto sportu, połączone z przygotowaniem do zakończenia roku szkolnego 2014 / 2015. Kolejny rok nauki dzieci i młodzież Zespołu Szkół nr 30 rozpoczną w szkole wyposażonej w bezpieczne i profesjonalne wielofunkcyjne boisko sportowe.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl