strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-03-26 08:27 / 5316   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Konsultacje publiczne: opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych.

23 marca 2015r., w Zespole Szkół  nr 19 im. "Synów Pułków" w Bydgoszczy, w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konsultacji publicznych: opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, odbyły się warsztaty, w trakcie których, w grupach roboczych, dyskutowano o warunkach organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, systemie wspomagania szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych oraz finansowaniu edukacji uczniów niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyli: pani Bogna Blachowska-Wojciechowska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty,  pani Katarzyna Tyczka, pani Joanna Kasińska i pani Renata Karnas -  przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Małgorzata Dotka i pani Katarzyna Kopystyńska  - przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, pani Jolanta Metkowska – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a także wizytatorzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Warsztaty są jednym z elementów prowadzonych, od lutego do kwietnia 2015 roku, konsultacji publicznych. Podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych jest jednym z obszarów szczególnego zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiadając na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w tym obszarze, Ministerstwo Edukacji Narodowej, prowadząc konsultacje, przygotowuje nową koncepcję organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych.

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl