strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2009-03-12 14:05 / 462   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ankieta dotycząca badania nauczania religii i etyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy

W związku ze zmianami wynikającymi z nowej podstawy programowej, a także z konieczności uaktualnienia danych, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej nauczania religii i etyki w szkołach publicznych oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Wypełnioną ankietę proszę przesłać drogą mailową do wizytatora rejonowego w terminie do 31 marca 2009 r.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl