strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-08-24 10:24 / 6510   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Termin przekazania zweryfikowanych danych Programu rządowego "Wyprawka szkolna 2016/2017"

Bydgoszcz,  19 sierpnia 2016 r.

WO.531.3.2016.HW                                                                                        

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą  o przekazanie  do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w terminie do dnia  15 września  2016 roku zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem rządowym "Wyprawka szkolna 2016/2017".

 

Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania Państwu drugiej transzy stanowiącej uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych do realizacji programu.

 

Gdyby w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji uległa zmniejszeniu, gmina winna niezwłocznie zwrócić część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą otrzyma, a kwotą wynikającą po weryfikacji. Zwrócona dotacja będzie stanowić uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych gminom, które zgłosiły niedobór.

 

Proszę Państwa o dołożenie starań, by przekazane dane były rzetelne i nie zawierały błędów rachunkowych przy wyliczaniu rzeczywistej kwoty dotacji. Jednocześnie proszę, by wnioski składane przez dyrektorów szkół o przyznanie pomocy uczniom w formie „Wyprawki szkolnej” były wnikliwie przez Państwa analizowane i weryfikowane. Ponadto uprzejmie proszę Państwa o spowodowanie, by dofinansowaniem zakupu podręczników objęto jak największą liczbę uprawnionych uczniów, a środki finansowe były wykorzystane w maksymalnej wysokości.

 

W tabeli, w kolumnach dotyczących liczby uprawnionych, wpisujemy wartości liczbowe, które będą ilorazem kwoty maksymalnej przysługującej odpowiedniej grupie uczniów. Jeśli z zebranych ze szkół danych, po weryfikacji faktur, kwoty będą mniejsze, to proszę takie wpisać.


Tabelę proszę sporządzić poprzez aplikację internetową, wydrukować i zaopatrzoną w odpowiednie podpisy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r. 


Pytania dotyczące aplikacji internetowej, proszę kierować do p. Sławomira Klich, tel. 052/ 34-97-635.

 

 

                                                                                  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

                                                                                                 Marek Gralik
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl