strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-06-20 13:34 / 6448   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Rządowy programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"

Bydgoszcz,  20 czerwca  2016 r.

WO.531.1.2016 .HW

 

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

 W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl/.

 

Tabelę proszę sporządzić poprzez aplikację internetową, aplikacja będzie dostępna od 22 czerwca 2016 r. pod adresem strony: http://wyprawka.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/ i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2016 r. oraz  wydrukowaną wersję po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie na adres:


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem

„Program Rządowy Wyprawka szkolna 2016/2017”

 

Informacji udziela: Henryka Wiatrowska tel. 052/ 34-97-636

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl