strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-05-12 14:07 / 6375   A. Nicpońważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Formularz sprawozdania z realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń"

Formularz sprawozdania z realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń"


                Szanowni Państwo

                Przedstawiciele organów prowadzących szkoły

                z terenu województwa kujawsko-pomorskiego


                W związku ze wsparciem finansowym udzielonym w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń" oraz na mocy § 12 ust. 1- 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" (Dz. U. z 2015 r. poz. 759), a także w świetle wzorów formularzy sprawozdania opublikowanych 26 kwietnia 2016 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/program-ksiazki-naszych-marzen/proponowane-formularze-sprawozdan-z-realizacji-rzadowego-programu-ksiazki-naszych-marzen.html , Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o nadsyłanie w/w sprawozdania (załącznik 1- wzór sprawozdania-organ prowadzący).

Sprawozdanie organu prowadzącego z realizacji programu rządowego "Książki naszych marzeń", należy przesłać:

1) w wersji papierowej (podpisane przez osob-ę/y upoważnion-ą/e) do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz;

2) w wersji elektronicznej (Excel) do dnia 6 czerwca 2016 r. na adres: anicpon@bydgoszcz.uw.gov.pl.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl