strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-04-30 13:34 / 5423   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku. 

 

Oferty można składać osobiście lub przesłać na adres:  

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, (decyduje data wpływu do kancelarii) lub  złożyć w siedzibie Kuratorium, w pok. 228 II piętro lub  w  Kancelarii  Kuratorium Oświaty  pok.  300,  III piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 maja 2015 r. (do godz. 15.00).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu  oraz   nazwy zadania z dopiskiem „Konkurs ofert – Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015 r.”

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl