strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-02-05 10:30 / 5166   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Informacja w zakresie dożywiania

Bydgoszcz, 05.02.2015 r.

WO.0440.4.2015.AC

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast
Starostowie

Burmistrzowie i Wójtowie

woj. kujawsko-pomorskiego 

 

 

 

 

Z uwagi na realizowaną przez szkoły funkcję opiekuńczą, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej organizowania dożywiania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkołę.

 

Informacje zgromadzone w tabeli (wzór w załączeniu) proszę przekazać do wydziału organizacyjnego w terminie do 10 lutego 2015 r. na adres: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Z uwagi na krótki termin przekazania informacji zbiorczej do Ministerstwa Edukacji Narodowej proszę o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej.

 

 

Z up. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

                     Marcin Piotrowski

        Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl