strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-08-17 10:10 / 2930   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wyprawka szkolna - zmiany

Bydgoszcz, 10 sierpnia 2012 r.

WO.531.4.2012.HW

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci,

Burmistrzowie i Wójtowie

woj. kujawsko-pomorskiego

 

Działając na polecenie Ministra Edukacji Narodowej uprzejmie przypominam, że 14 czerwca  2012 r. Rada Ministrów przyjęła: Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna"

  1. uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
  2. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 706).

W 2012 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd przeznaczy 128 milionów złotych. To o 13 mln złotych więcej niż w zeszłym roku (2011 rok - 115 mln, 2010 rok - 103 mln).

 

Ponieważ w 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze wsparcia ze strony państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej, kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r.  – 351 zł na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł.  W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy działając na polecenie Ministra Edukacji Narodowej prosi o takie przeprowadzenie naboru uczniów, aby mogli z niego korzystać również uczniowie, którzy będą spełniali zweryfikowane kryteria dochodowe. W tym celu można przedłużyć termin składania wniosków lub też przy wcześniejszym zamknięciu przyjmowania wniosków, przyjmować również te ze zwiększonymi kryteriami dochodu.
W przypadku drugiego rozwiązania, przyznanie świadczeń z programu, mogłoby nastąpić dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej.

 

Jednak konieczność zgłoszenia wysokości środków niezbędnych na realizację programu pozostaje bez zmian, w terminie do 10 września 2012 r.

Należy oszacować potrzeby finansowe związane z dofinansowaniem zakupu podręczników w  tym również wobec uczniów, którzy w późniejszym terminie nabędą uprawnienia do otrzymania pomocy.

 

 

Anna Łukaszewska

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl