strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-05-15 12:56 / 2784   K. Mikulski informacje ogólne
Szkoły zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w Rządowym programie "Cyfrowa szkoła"

Pracę zakończył zespół powołany Zarządzeniem nr 225/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 30 kwietnia 2012 r. ds. oceny formalnej wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego oraz kwalifikowania szkół do objęcia tym wsparciem, przyznawanego ze środków z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

 

Zostały wyłonione następujące szkoły:

- w ramach II wariantu

 

Lp.

Szkoły zakwalifikowane

do objęcia wsparciem finansowym

 Gmina

Wariant II – kwota w [zł]

1.

SP w Sławkowie

Chełmża

59 430,20

2.

SP nr 7 Brodnica

Brodnica

200 000,00

3.

SP Radzynek

Brzuze

62 148,00

4.

SP nr 55 Bydgoszcz

Bydgoszcz

15 954,00

Dobrano dwie szkoły

5.

SP w Ostromecku

Dąbrowa Chełmińska

78558,00

6

SP w Rzęczkowie

Zawieś Wielka

38 207,60

Razem wariant II

 

454 297,80

 

Przeprowadzenie losowania i dokonanie formalnej analizy w grupie a, b, c szkół pozwoliło wyłonić szkoły

 - w ramach wariantu I grupa „a”

 Lp.

Szkoły zakwalifikowane

do objęcia wsparciem finansowym

 Gmina

Wariant II – kwota w [zł]

1.

SP w Ludzisku

Janikowo

73 570,00

2.

SP w Wąwelnie

Sośno

88 332,00

3.

SP w Brzezie

Brześć Kujawski

65 358,23

4.

SP w Płonne

Radomin

63 115,00

5.

SP nr 68 Bydgoszcz

województwo kuj-pom

65 240,00

6

SP w Szabdzie

Brodnica

12 565,00

7.

SP w Wołuszewie

Aleksandrów Kujawski

66 920,00

8.

SP w Gorczenicy

Brodnica

12 565,00

Razem wariant I „a”

 

447665,23

 

- w ramach wariantu I grupa „b”

Lp.

Szkoły zakwalifikowane

do objęcia wsparciem finansowym

 Gmina

Wariant II – kwota w [zł]

1.

SP w Brzoziu

Brzozie

92 418,30

2.

SP w Nieżywięciu

Bobrowo

70 080,00

3.

ZS-P w Kamieniu Krajeńskim

Kamień Krajeński

138 320,00

4.

SP w Kołodziejewie

Janikowo

101 558,00

5.

SP w Rynarzewie

Szubin

139 968,00

6

ZS w Kruszynie

Włocławek

136 729,60

7.

SP w Woli Wapowskiej

Kruszwica

48 120,00

Razem wariant I „b”

 

727 193,90

 

- w ramach wariantu I grupa „c”

Lp.

Szkoły zakwalifikowane

do objęcia wsparciem finansowym

 Gmina

Wariant II – kwota w [zł]

1.

SP Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka

114 318,60

2.

SP nr 46 w Bydgoszczy

Bydgoszcz

198984,80

3.

SP nr 2 w Żninie

Żnin

168074,00

4.

SP nr 2 w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno

175 209,60

Razem wariant I „c”

 

656 587,00

Wydatkowano 2.285.743,93 zł
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl