strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-03-23 08:59 / 1947   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Podział dotacji dla szkół w ramach Programu rządowego "Radosna szkoła" na rok 2011.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes zatwierdziła podział 3 223 062,98 zł. dotacji dla gmin w ramach Programu Rządowego Radosna Szkoła.  Złożonych zostało przez organy samorządowe i inne podmioty prowadzące szkoły podstawowe w województwie 91 wniosków. Oceny wniosków dokonał zespół powołany zarządzeniem wojewody.

Do sfinansowania wskazano 54, w tym 16 wniosków szkół o przyznanie wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 1 o zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 35 o utworzenie szkolnych placów zabaw, 1 o modernizację szkolnych placów zabaw i 1 o zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw.

Szkoły wskazane przez zespół prowadzi 30 podmiotów w tym 27 gmin (w tym 4 miasta na prawach powiatu), 1 powiat, 1 stowarzyszenie, oraz jeden inny podmiot. Łączna suma przyznanych dotacji wynosi 3 223 062,98 zł.

 

Błędy formalne zawierało 36 wniosków, w tym 31 o wsparcie zakupu pomocy dydaktycznych, 1 o zwrot kosztów, 3 o wsparcie utworzenia szkolnych placów zabaw oraz 1 o wsparcie modernizacji szkolnego placu zabaw. 29 wniosków odrzucono z uwagi na brak określenia wartości rzeczowego wkładu własnego (§ 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia). Jeden wniosek złożony został dwa razy.

 

 Pozostała nierozdysponowana kwota - 746 219,02 zł. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wystąpi do Wojewody o wyrażenie zgody na rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków w ramach edycji Programu rządowego na ten rok.

W załączeniu lista podmiotów (wraz ze wskazaniem szkół), które otrzymały dotacje.

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl