strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-12-04 09:47 / 7726   M. Piechocka dla dyrektorów i samorządów
Międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC

Badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) są prowadzone w Polsce co cztery lata od 1990 r. Obecna runda będzie realizowana równolegle w 47 krajach  Europy, Azji i Ameryki Północnej (www.hbsc.org).

 

W Polsce projekt finansowany jest w ramach działalności statutowej Instytutu Matki i Dziecka. Planowane jest objęcie, w okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r., anonimowymi badaniami ankietowymi około 6000 uczniów w wieku 11-17 lat, w losowo wybranych szkołach we wszystkich 16 województwach. Do dyrekcji wylosowanych szkół przesłane zostaną odrębne informacje wraz z prośbą o pomoc przy organizacji tych badań.

 

Kwestionariusz ankiety zawiera polskie tłumaczenie pytań zawartych w międzynarodowym protokole, a jego treść i organizacja badań uzyskały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej działającej przy Instytucie Matki i Dziecka. Ankieta dotyczy zdrowia subiektywnego i zachowań związanych ze zdrowiem oraz funkcjonowania uczniów w środowisku domowym, szkolnym rówieśniczym. Wiodącym tematem tej rundy badań HBSC będzie kontakt młodzieży z nowoczesnymi mediami.

 

Wstępne wyniki badań zostaną opublikowane na przełomie lat 2018/2019 w formie raportu na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl