strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-09-07 08:53 / 7398   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Kujawsko-Pomorska #KOMÓRKOMANIA - przedłużony termin zgłaszania szkół do 12 września 2017 r.

 

Kujawsko-Pomorska #KOMÓRKOMANIA

 

Fundacja DKMS zaprasza do wzięcia udziału w zorganizowaniu wyjątkowej akcji informacyjno-edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego szkoły. Intencją akcji jest budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka. Warto zaznaczyć, iż Państwa szkoła ugruntuje swój wizerunek, jako inspirująca i podejmująca ważne tematy społeczne.

 

Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA Państwa szkoła ma przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Jest to również wspaniała przygoda dla całej szkoły, która pomaga zapoznać się z inicjatywą wolontariatu oraz kształtuje pożądane postawy prospołeczne.  Fundacja DKMS głęboko wierzy, że treści oraz wartości przekazane poprzez akcję #KOMÓRKOMANIA przyczynią się do obalenia mitów na temat leczenia nowotworów krwi i pozwolą podarować szanse na nowe życie dla osób chorych oraz otworzą uczniów na podobne inicjatywy w przyszłości. Rejestracja jako potencjalny Dawca przeznaczona jest dla uczniów pełnoletnich, ale nie pozostanie bez pozytywnego wpływu również na młodszych uczniów Państwa szkoły.

 

Założeniem zorganizowania akcji informacyjno-edukacyjnej połączonej z rejestracją jest zaangażowanie przede wszystkim nauczyciela szkoły, a także uczniów. Do odpowiedzialności nauczyciela należeć będą działania edukacyjne (wykorzystując specjalne scenariusze lekcji, przygotowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – Instytucję Edukacyjną m.st. Warszawy), zaś zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie szkoły. Finałem wspólnych działań będzie rejestracja potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych.

 

W ramach współpracy ze szkołami Fundacja udostępnia materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, prezentację wraz ze skryptem, a także filmy) oraz materiały promocyjne (plakaty, ulotki) niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach realizacji zadań szkoły z zakresu programu profilaktyki, w tym promocji idei ratowania życia i zdrowia, jak również pomoc organizacyjną w celu przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Szczegółowe informacje na ten temat zakresu i zasad współpracy z Fundacją oraz materiały edukacyjne znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.dkms.pl/szkola .

 

#KOMÓRKOMANIA w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się w terminie:
18–29 września 2017 r.

Akcję wspiera Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Ostateczny termin zgłaszania szkoły do udziału w akcji – 12 września 2017 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać
na adres: kujawsko-pomorskie@dkms.pl Aby sprawnie rozpocząć akcję rejestracji potrzebujemy kilku niezbędnych informacji: imię i nazwisko, nr telefonu wraz mailem nauczyciela; pełną nazwę szkoły, jej adres oraz imię i nazwisko Dyrektora.


Pełne zgłoszenie stanowi uzupełnienie tabeli (w załączniku) przesłanej na wyżej podany adres mailowy.

 

Więcej informacji: 

Agnieszka Wróblewska

Młodszy Koordynator ds. Rekrutacji Dawców                                      

Fundacja DKMS                                                    

T +48 22 882 95 72  

E agnieszka.wroblewska@dkms.pl  

www.dkms.pl

               
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl