strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-07-18 15:46 / 7390   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Informacja w sprawie sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na realizacje programu.

 

Jeśli gimnazjum, które wnioskowało o wsparcie finansowe, od 1 września 2017 r. zostanie, np. włączone do szkoły podstawowej, to realizację programu przejmuje szkoła podstawowa. Do końca sierpnia 2017 r. wszystkie działania w ramach programu są realizowane przez gimnazjum, po 1 września 2017 r. – przez szkołę podstawową, w której nadal funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum. Te działania obejmują zarówno zakup książek do biblioteki szkolnej, jak i realizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

 

Organy prowadzące i szkoły nie są zoblogowane do dokonania zakupów książek w terminie do końca sierpnia 2017 r. oraz nie są zobowiązane do zwracania niewykorzystanej w tym terminie dotacji.

 

W 2017 r. na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostało przeznaczonych 30 mln zł na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Biorąc po uwagę fakt, że mamy kryzys czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, niezwykle ważne jest, by biblioteki szkolne wzbogaciły się o nowości wydawnicze, na których brak najbardziej narzekają młodzi czytelnicy.

 

Wprowadzanie zmian strukturalnych w szkołach nie może być powodem rezygnacji z dotacji na zakup książek. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl