strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Akredytacja

informacje ogólne Wykaz przyznanych akredytacji w 2013 r.
Wykaz przyznanych akredytacji w roku 2013.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-08 14:10 / 3614    K. Mikulski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2013 roku.
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2013 r. wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-01-04 15:02 / 3302    K. Mikulski

informacje ogólne Wykaz przyznanych akredytacji w 2012 r.
Wykaz przyznanych akredytacji w 2012 r. przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-09-03 09:23 / 2921    K. Mikulski

informacje ogólne Wykaz placówek, które uzyskały akredytację w 2011 roku
Wykaz placówek, które uzyskały akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-03-12 08:22 / 2652    K. Mikulski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązujacej w 2012 roku. ważna informacja
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2012 r. wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-01-02 09:20 / 2525    K. Mikulski

informacje ogólne Wysokość opłat w roku kalendarzowym 2011
Wysokość opłat w roku kalendarzowym 2011
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-01-05 07:58 / 149    K. Mikulski

informacje ogólne Wykaz placówek, które uzyskały akredytację
Placówki, które uzyskały akredytację
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-12-09 10:34 / 148    K. Mikulski

informacje ogólne "Monitoring placówek prowadzących kształcenie w formach poza szkolnych"
"Monitoring działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w formach poza szkolnych"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-02-20 07:00 / 150    J. Popielewski

informacje ogólne Wykaz placówek kształcących nauczycieli, które uzyskały akredytację
Placówki kształcące nauczycieli, które uzyskały akredytację
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2007-05-21 07:00 / 147    J. Popielewski

informacje ogólne Numer rachunku bankowego dla opłat wnoszonych przez placówkę ubiegającą się o uzyskanie akredytacji
W nawiązaniu do § 6 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2007-05-12 07:00 / 146    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     1  [2]     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl