strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

informacje ogólne Propozycje szkoleń dla nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r.
Ustalono na podstawie badania potrzeb nauczycieli oraz polityki oświatowej państwa z zakresu cyfryzacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-25 14:56 / 5535    K. Mikulski

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego 2014/2015
Mija kolejny rok szkolny, rok wytężonej nauki, wielu cennych inicjatyw dla dobra edukacji, małych i dużych osiągnięć, realizacji planów i spełniania marzeń. Zakończenie roku szkolnego jest dla mnie szczególną okazją, by podziękować Państwu Dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek za całoroczną pracę oraz wysiłek wkładany w wychowanie i edukację uczniów i podopiecznych. Dziękuję za włączanie się w proces zmieniania polskiej szkoły, która staje się coraz bardziej skuteczna, przyjazna i nowoczesna.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2015-06-25 14:36 / 5546    M. Bazelak

informacje ogólne BEZPIECZNE WAKACJE - komunikaty Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oswiaty ważna informacja
BEZPIECZNE WAKACJE - komunikat dla organizatorów wypoczynku, uczestników wypoczynku i rodziców uczestników.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-06-24 09:04 / 5540    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ważne informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"
Na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-18 12:23 / 5531    S.Klich

informacje ogólne Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z dofinansowaniem wypoczynku 2015 ważna informacja
Kujawsko - Pomorski Kurator informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/15 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy emerytom przysługuje dofinansowanie do wypoczynku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-08 14:46 / 5501    M. Bazelak

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do absolwentów i maturzystów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Przed kilkoma dniami otrzymaliście świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, stając się częścią wspólnej historii zapisanej w dziennikach, arkuszach i dokumentach, ale również w sercach nauczycieli, wychowawców i dyrektorów. Dzisiaj przystępujecie do egzaminu, który w symboliczny sposób otwiera drzwi do świata dorosłych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2015-05-04 15:16 / 5431    M. Bazelak

informacje ogólne Podziękowania
Szanowni Państwo, prosimy przyjąć gorące podziękowania za nadesłane życzenia świąteczne i noworoczne, liczne zaproszenia na uroczystości i spotkania wigilijne. Dziękujemy za pamięć i okazaną życzliwość. Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, która warunkuje sukcesy oświaty w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-01-08 13:10 / 5093    K. Zaremba

informacje ogólne Ogłoszenie o zbędnym składniku mienia ruchomego KuratoriumOświaty w Bydgoszczy
Działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informujemy, iż Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy posiada do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na potrzeby innych państwowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego -samochód osobowy OPEL VECTRA B 1.8 MR’99 wersja Comfort z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-29 09:34 / 4924    M. Bazelak

informacje ogólne Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
W dniach 13-15 października odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Annę Łukaszewską, która uczestniczyła we wszystkich uroczystościach. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody.
liczba stron w artykule 3 liczba zdjęć 47 liczba załączników 0 2014-10-17 15:11 / 4866    K. Zaremba

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych życzeń. Święto wszystkich Pracowników Oświaty jest dla mnie okazją, by podziękować za rzetelność i wytrwałość, za solidną, sumienną pracę. Pragnę wyrazić Wszystkim Państwu wdzięczność za zaangażowanie w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój. Dziękuję także za otwartość na zmiany, dzięki którym szkoła może podejmować niełatwe wyzwania współczesności, rozwijać zainteresowania uczniów oraz towarzyszyć im w poznawaniu i lepszym rozumieniu świata.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2014-10-10 10:24 / 4846    K. Bylicki


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl