strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

informacje ogólne Ustanowienie w województwie kujawsko-pomorskim Roku Mikołaja Kopernika 2013
Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 grudnia 2012 r., na XXIX sesji Sejmiku, podjęli Stanowisko w sprawie ustanowienia w województwie kujawsko-pomorskim Roku Mikołaja Kopernika 2013.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-01-08 14:54 / 3295    K. Mikulski

informacje ogólne Świadczenia socjalne dla pracowników i emerytów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze świętami Bożego Narodzenia odbędzie się w pierwszych dniach grudnia 2012 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-11-05 13:12 / 2048    M. Bazelak

informacje ogólne Podziękowania
Szanowni Państwo, prosimy przyjąć gorące podziękowania, które kierujemy do Posłów na Sejm RP i Senatorów RP, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Przewodniczącego WZZ „Solidarność-Oświata”, Dyrektorów i Pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowych za nadesłane życzenia i kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2012-10-17 12:54 / 3077    K. Zaremba

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować do Państwa słowa podziękowania, wyrazy uznania za trud, zaangażowanie i codzienną pracę, a także najserdeczniejsze życzenia. Dziś, w tym wyjątkowym dniu, wyrażam Państwu Nauczycielom, Pedagogom i Wychowawcom swą wdzięczność za podejmowane działania, za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2012-10-11 07:41 / 3056    M. Bazelak

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012
Początek i koniec roku szkolnego to dwa najważniejsze dni w życiu szkoły. Pierwszego września stajemy wobec nowych wyzwań i zadań, w czerwcu podsumowujemy pracę całego roku. Zadajemy sobie pytanie, czy potrafiliśmy sprostać obowiązkom i w jakim stopniu zrealizowaliśmy swoje plany i zamierzenia, ponieważ wierzymy, że szkoła jest miejscem, w którym rodzą się wielkie marzenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-06-29 07:35 / 2885    M. Bazelak

informacje ogólne Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z dofinansowaniem wypoczynku w roku 2012 ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z dofinansowaniem wypoczynku w roku 2012 odbędzie się w pierwszych dniach czerwca 2012
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-04-27 10:03 / 2752    M. Bazelak

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do uczniów trzecich klas gimnazjum
Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, przed Wami nowy egzamin, nazwany już „małą maturą”. W dniach 24-26 kwietnia 2012 roku napisze go 23 563 trzecioklasistów naszego województwa. Wraz z Wami zdawać go będą Wasi Rodzice/Opiekunowie i Nauczyciele, gdyż jego wynik świadczyć będzie o efektach Waszej pracy, pracy szkoły i domu rodzinnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-23 09:53 / 2730    M. Bazelak

informacje ogólne Zaproszenie na Galę Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza laureatów Konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Gimnazjów na gale, które odbędą się w trzech największych miastach naszego regionu: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-11 15:32 / 2728    K. Mikulski

informacje ogólne Zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do udziału w konkursie dla Rad Rodziców „Mam 6 lat" ważna informacja
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie dla Rad Rodziców w szkołach i przedszkolach ,,Mam 6 lat” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-10 12:48 / 2673    M. Bazelak

informacje ogólne List do uczniów klas szóstych
Drodzy Uczniowie klas szóstych, w związku ze zbliżającym się sprawdzianem zewnętrznym, który przed Wami, wierzę, że wiedza, umiejętności i kompetencje, jakie zdobyliście w Szkole Podstawowej będą miały niebagatelne znaczenie na sprawdzianie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-03-30 15:40 / 2706    J. Bazelak


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl