strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-12-07 09:27 / 8544   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

5 grudnia 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - p. Marka Gralika, na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej od wielu miesięcy podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby rekrutacja do szkół przebiegła bez problemów. Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres: rekrutacja@men.gov.pl. MEN przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum.

 

Na stronie internetowej: www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Do szkół podstawowych i gimnazjów trafił plakat dotyczący rekrutacji, a w kuratoriach oświaty działają punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w danym województwie. Na stronie http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=5&item=350 znajdują się kontakty do wizytatorów-koordynatorów w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło wysyłkę ulotek dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do uczniów i ich rodziców. W najbliższych dniach materiały te trafią do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie ostatnich klas znajdą w niej szczegółowo opisane zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów, punktację, a także niezbędne dane kontaktowe. 

 

Kurator w trakcie konferencji przedstawił dane statystyczne dotyczące liczby uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum w bieżącym roku szkolnym, a także porównanie danych z ubiegłego roku. W roku szkolnym 2017/2018 (stan na 31 marca 2018) liczba uczniów w klasie III gimnazjum wynosiła 19 192. W roku szkolnym 2018/2019 (stan na 30 września 2018) liczba uczniów w klasie III gimnazjum wynosiła 19 511, natomiast liczba uczniów w klasie VIII szkoły podstawowej wynosiła 20 380. W roku szkolnym 2018/2019 łączna liczba absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej będzie wynosić 39 891. Liczba kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych wzrośnie o 108%. 

 

Z informacji zebranych przez kuratorium wynika, że w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 szkoły ponadgimnazjalne (w szczególności te najpopularniejsze) przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015–2016/2017. Te same szkoły na rok szkolny 2019/2020 planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły. 

 

Z badań dotyczących preferencji rekrutacyjnej uczniów w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2018/2019 wynika, że 40,5% uczniów wybiera technika, 19,5 % szkoły branżowe I stopnia, a licea ogólnokształcące 40%. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego w woj. kujawsko-pomorskim są bardzo dobrze przygotowane do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. W 252 szkołach ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia) w bieżącym roku szkolnym liczba oddziałów kl. I wynosi 593. Liczba planowanych oddziałów kl. I w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum wynosi - 650, a dla absolwentów szkół podstawowych 648. 

 

Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów dysponując odpowiednią liczbą sal dydaktycznych. W 85,5% szkół prowadzonych przez j.s.t. przygotowano co najmniej dwa razy więcej oddziałów niż jest obecnie. Szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum. Należy pamiętać, że na terenie naszego województwa oprócz szkół samorządowych są również szkoły resortowe i niepubliczne, które również będą prowadzić rekrutacje. 

© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl