strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podpisał porozumienie o współpracy w sprawie upowszechniania wiedzy prawnej
2015-07-02 13:57
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska 1 lipca 2015 r. w Bydgoszczy podpisała porozumienie o współpracy w sprawie upowszechniania wiedzy prawnej z Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie reprezentowanym przez p. dr Krystynę Babiak - Dyrektora Centrum, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy reprezentowaną przez p. Michała Rościszewskiego – Wicedziekana oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu reprezentowaną przez p. Radosława Cieciórskiego - Członka Rady OIRP w Toruniu.
Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2014/2015
2015-06-26 15:32
26 czerwca br. w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy odbyło się Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy może się pochwalić nowoczesnym wyposażeniem, udziałem uczniów w licznych projektach edukacyjnych, rozlicznymi spotkaniami z pracodawcami, wizytami studyjnymi, sukcesami w konkursach i przedsięwzięciach zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie tejże szkoły na XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej wywalczyli drużynowo tytuł Samochodowej Szkoły Roku 2015.
10 lat ma PaT !
2015-06-26 15:30
23 - 24 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się największe w Polsce spotkanie ludzi działających na rzecz bezpieczeństwa - X Jubileuszowy Ogólnopolski Przystanek PaT. Przez ponad 9 lat działalności program PaT objął ponad 300 tysięcy osób w tym młodzież szkolną, rodziców, samorządowców i pedagogów. Główne założenia PaT-u to działania młodzieży na rzecz promocji zdrowia, kultury relacji, wrażliwości społecznej, a przede wszystkim wolności od przemocy i uzależnień.
List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015
2015-06-25 14:36
Drodzy i Szanowni, rozpoczynają się wakacje, czas wyczekiwanego wypoczynku po szkolnych obowiązkach i towarzyszącym im stresie. Część z Was już pakuje podróżne walizki, inni lato spędzą w rodzinnych miejscowościach. Niezależnie od miejsca, ważne aby był to okres wytchnienia i radości.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego 2014/2015
2015-06-25 14:36
Mija kolejny rok szkolny, rok wytężonej nauki, wielu cennych inicjatyw dla dobra edukacji, małych i dużych osiągnięć, realizacji planów i spełniania marzeń. Zakończenie roku szkolnego jest dla mnie szczególną okazją, by podziękować Państwu Dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek za całoroczną pracę oraz wysiłek wkładany w wychowanie i edukację uczniów i podopiecznych. Dziękuję za włączanie się w proces zmieniania polskiej szkoły, która staje się coraz bardziej skuteczna, przyjazna i nowoczesna.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-07-01 09:33
Program "Książki naszych marzeń"
dla dyrektorów i samorządów 2015-06-30 08:23
Uroczysty Apel Patriotyczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl