strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
GALA „SZTUKI WYBORU – KRĘCĘ NA TRZEŹWO” w ramach festiwalu Camerimage
2015-11-25 12:56
17 listopada 2015r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2015 odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV edycję programu „Sztuka Wyboru”. Program jest współorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Tegoroczna odsłona programu nosi tytuł „Kręcę na trzeźwo” i porusza temat nadużywania i uzależnienia młodzieży od środków psychoaktywnych, ze szczególnym naciskiem na alkohol oraz tzw. dopalacze.
XX Jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych
2015-11-25 08:01
20 listopada 2015 r. odbył się w Ośrodku Chopinowskim XX Jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych. Jego celem było przybliżenie młodzieży faktów z życia i twórczości Fryderyka Chopina, ukazanie znaczenia twórczości Fryderyka Chopina dla kultury i dziedzictwa narodowego, rozwijanie zainteresowań młodzieży związanych z muzyką oraz doskonalenie umiejętności działania w zespole.
Konferencja „Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych”.
2015-11-24 12:23
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, ale także stan pełnego fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego dobrego samopoczucia – podaje Światowa Organizacja Zdrowia. O wszystkich aspektach zdrowia uczniów z niepełnosprawnością dyskutowali specjaliści podczas konferencji „Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych”. Sympozjum odbyło się 19 listopada 2015r. w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy przy ul. Jesionowej 3a. Zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DAR” we współpracy z Zespołem Szkół nr 30.
Powiatowa Debata pt: „ Dopalaczom …nie!” skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
2015-11-24 11:29
Dnia 19 listopada 2015 roku na terenie Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się powiatowa debata zatytułowana „Dopalaczom …NIE”. Organizatorem był Starosta Mogileński Pan Tomasz Barczak, Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Pan Zbigniew Grzechowski oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo "Borowiacka Tęcza" w Bysławiu
2015-11-16 09:22
30 października 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo "Borowiacka Tęcza" w Bysławiu odbyło się uroczyste wręczenie raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. W tej wyjątkowej dla przedszkola uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, władze samorządowe, rodzice, zaproszeni goście oraz zaprzyjaźniony zespół folklorystyczny "Frantówki Bysławskie"

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-11-30 08:30
Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną "Wybieram zdrowie - wybieram życie"
dla dyrektorów i samorządów 2015-11-27 14:53
Komunikat - odznaczenia państwowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl