strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Otwarcie gospodarstwa przyszkolnego „ROLNIK” w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
2014-10-24 09:05
21 października 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu uroczyście inaugurowano działalność gospodarstwa przyszkolnego. W uroczystości uczestniczyli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pani Anna Łukaszewska, Starosta Golubsko-Dobrzyński, pan Wojciech Kwiatkowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński. Pan Jacek Boluk-Sobolewski, radni, prezesi firm współpracujących, dyrektorzy instytucji, nauczyciele oraz zaproszeni goście.
Podsumowanie XVIII edycji Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie
2014-10-24 08:56
W dniu 20 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVIII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym oraz szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych.
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
2014-10-17 15:11
W dniach 13-15 października odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Annę Łukaszewską, która uczestniczyła we wszystkich uroczystościach. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2014-10-15 15:15
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2014-10-15 08:52
10 października 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.750-lecia Miasta Żnina obchodzono Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany z inicjatywy Burmistrza Żnina pana Leszka Jakubowskiego. W uroczystości uczestniczyli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pani Anna Łukaszewska, przewodniczący Rady Miejskiej, pan Lucjan Adamus, Burmistrz Żnina, pan Leszek Jakubowski, wiceburmistrz Żnina, pani Aleksandra Nowakowska, pan Wojciech Gliwiński, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2014-10-24 10:45
Wyniki wstępne konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół podstawowych
informacje ogólne 2014-10-23 13:48
Ostateczny podział na komisje rejonowe Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjum

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Szeœciolatek w szkole
Cyfrowa szkoła
Rok szkoły w ruchu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Rok Bezpiecznej Szkoły
Oœrodek Rozwoju Edukacji
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Uczenie się przez całe życie.© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl