strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” w Bydgoszczy
2014-10-31 10:35
27 października 2014 roku w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej przez panią Annę Łukaszewską - Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty - pani Irenie Gabineckiej - dyrektorowi przedszkola.
Konferencja prasowa inaugurująca Rządowy Program "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"
2014-10-27 09:07
30 września 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu odbyła się Konferencja prasowa inaugurująca Rządowy Program "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła". W konferencji udział wzięli: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Sławomir Kopyść - Członek Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia, insp. Grzegorz Jach - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Joanna Masłowska - Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
Otwarcie gospodarstwa przyszkolnego „ROLNIK” w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
2014-10-24 09:05
21 października 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu uroczyście inaugurowano działalność gospodarstwa przyszkolnego. W uroczystości uczestniczyli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pani Anna Łukaszewska, Starosta Golubsko-Dobrzyński, pan Wojciech Kwiatkowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński. Pan Jacek Boluk-Sobolewski, radni, prezesi firm współpracujących, dyrektorzy instytucji, nauczyciele oraz zaproszeni goście.
Podsumowanie XVIII edycji Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie
2014-10-24 08:56
W dniu 20 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVIII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym oraz szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych.
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
2014-10-17 15:11
W dniach 13-15 października odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Annę Łukaszewską, która uczestniczyła we wszystkich uroczystościach. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2014-10-24 10:45
Wyniki wstępne konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół podstawowych
informacje ogólne 2014-10-23 13:48
Ostateczny podział na komisje rejonowe Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjum

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Szeœciolatek w szkole
Cyfrowa szkoła
Rok szkoły w ruchu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Rok Bezpiecznej Szkoły
Oœrodek Rozwoju Edukacji
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Uczenie się przez całe życie.© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl