strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
2014-10-17 15:11
W dniach 13-15 października odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Annę Łukaszewską, która uczestniczyła we wszystkich uroczystościach. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2014-10-15 15:15
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2014-10-15 08:52
10 października 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.750-lecia Miasta Żnina obchodzono Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany z inicjatywy Burmistrza Żnina pana Leszka Jakubowskiego. W uroczystości uczestniczyli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pani Anna Łukaszewska, przewodniczący Rady Miejskiej, pan Lucjan Adamus, Burmistrz Żnina, pan Leszek Jakubowski, wiceburmistrz Żnina, pani Aleksandra Nowakowska, pan Wojciech Gliwiński, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz zaproszeni goście.
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2014-10-13 07:55
Szanowni Państwo, obchody Dnia Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy, jubileuszowy charakter. W 2014 roku przypadają bowiem niezwykle ważne — zarówno dla Polski, jak i całego świata rocznice - 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka oraz 25 - lecie pierwszych wolnych wyborów. Także w tym roku, nieco ponad miesiąc temu, swoją przygodę z edukacją rozpoczęli sześcioletni uczniowie. Pozwólmy im zdobywać wiedzę i czerpać radość z wkroczenia w kolejny etap kształcenia.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2014-10-10 10:24
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych życzeń. Święto wszystkich Pracowników Oświaty jest dla mnie okazją, by podziękować za rzetelność i wytrwałość, za solidną, sumienną pracę. Pragnę wyrazić Wszystkim Państwu wdzięczność za zaangażowanie w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój. Dziękuję także za otwartość na zmiany, dzięki którym szkoła może podejmować niełatwe wyzwania współczesności, rozwijać zainteresowania uczniów oraz towarzyszyć im w poznawaniu i lepszym rozumieniu świata.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2014-10-22 14:14
Ostateczny podział na komisje rejonowe Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjum
dla dyrektorów i samorządów 2014-10-15 12:43
Wojewódzka inauguracja ,,Roku Szkoły Zawodowców” - Konferencja „Dobre kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę”

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Szeœciolatek w szkole
Cyfrowa szkoła
Rok szkoły w ruchu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Rok Bezpiecznej Szkoły
Oœrodek Rozwoju Edukacji
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Uczenie się przez całe życie.© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl