strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - ,,Dobra szkoła w mojej gminie, powiecie, województwie"
2015-05-22 10:46
19 kwietnia 2015 r., w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, odbyła się konferencja pn. ,,Dobra szkoła w mojej gminie, powiecie, województwie" dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z terenu działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu. Gospodarzem spotkania była Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o.
Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Collegium Salesianum
2015-05-14 14:31
W dniu 11 maja 2015 roku w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego Collegium Salesianum w Bydgoszczy, odbyło się uroczyste wręczenie raportów. W uroczystości wzięli udział goście: Anna Łukaszewska Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty, Joanna Koperska-Nadolska, Barbara Szczepkowska- starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ks. Stefan Makuracki - przedstawiciel Organu Prowadzącego Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego w Pile - Radca inspektorialny ds. szkolnictwa i ośrodków wychowawczych.
„Jak baśniami Europę budować”
2015-05-07 14:23
5 maja 2015 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska uczestniczyła w realizacji programu własnego nauczycieli pt. „Jak baśniami Europę budować” w ramach obranego do realizacji rocznego kierunku pracy wychowawczo-dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Toruniu.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do absolwentów i maturzystów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
2015-05-04 15:16
Przed kilkoma dniami otrzymaliście świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, stając się częścią wspólnej historii zapisanej w dziennikach, arkuszach i dokumentach, ale również w sercach nauczycieli, wychowawców i dyrektorów. Dzisiaj przystępujecie do egzaminu, który w symboliczny sposób otwiera drzwi do świata dorosłych.
Uroczysta gala podsumowująca Konkurs Minister Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa – mój wybór”
2015-05-04 15:11
30 kwietnia 2015 r. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca Kujawsko-Pomorski Rok Szkoły Zawodowców oraz etap wojewódzki Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa – mój wybór”. W spotkaniu udział wzięli: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski pani Elżbieta Rusielewicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Zbigniew Ostrowski oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół biorących udział w konkursie. Gospodarzem spotkania była pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-05-19 08:11
Zaproszenie na konferencję pt.: "Edukacja prawna młodzieży"
dla dyrektorów i samorządów 2015-05-18 15:24
Informacja w sprawie przeliczania na punkty osiągnięć kandydatów do gimnazjum w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl