strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Konsultacje publiczne: opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych.
2015-03-26 08:27
23 marca 2015 r., w Zespole Szkół nr 19 im. "Synów Pułków" w Bydgoszczy, w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konsultacji publicznych: opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, odbyły się warsztaty, w trakcie których, w grupach roboczych, dyskutowano o warunkach organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, systemie wspomagania szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych oraz finansowaniu edukacji uczniów niepełnosprawnych.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - III Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT
2015-03-24 09:04
Serdecznie zapraszam do udziału w III Kujawsko – Pomorskim Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty). Ideą Ogólnopolskiego Programu PaT Komendy Głównej Policji jest profilaktyka rówieśnicza. To już trzecia edycja przedsięwzięcia, które jest Świętem Profilaktyki i Sztuki.
Finał Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego Wiedzy o Wielkich Polakach
2015-03-23 09:19
61 uczestników gali, w tym 23 laureatów z gimnazjów: Torunia, Wąbrzeźna, Rypina, Jabłonowa Pomorskiego, Bądkowa, Chełmży, Kruszwicy, Brodnicy, Szubina, Włocławka, Grudziądza, Gruty, Zielenia, Bydgoszczy, Mycielewa, Kowalewa i Dąbrowy Biskupiej spotkało się 19 marca 2015 r. w Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.
„Akademia Rodziców”
2015-03-19 12:24
Dnia 11 marca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku odbyło się inauguracyjne spotkanie pod nazwą „Akademia Rodziców”, którego pomysłodawcą jest Pani Domicela Kopaczewska, poseł na Sejm, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
2015-03-19 11:38
W dniu 12 marca 2015 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej problemowej.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2015-03-25 09:18
Termin wglądu do prac Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015, etap wojewódzki.
informacje ogólne 2015-03-17 15:56
Zaproszenie na Gale Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl