strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
VII Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal Teatralny "poPaTrz"
2015-10-07 13:01
W dniu 25 września 2015r. odbył się w Inowrocławiu VII Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal Teatralny "poPaTrz". Nad przedsięwzięciem patronat objęli: p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Jolanta Metkowska, Starosta Inowrocławski Pan Tadeusz Majewski oraz Impresariat Programu Profilaktyka a Ty przy Komendzie Głównej Policji. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.
Harmonogram uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
2015-10-07 09:52
Uprzejmie informujemy, że uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, odbędą się w następujących miejscach i terminach.
Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Toruniu
2015-09-30 14:06
27 września 2015 roku odbyły się w Toruniu uroczystości z okazji 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tegoroczne obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod obeliskiem „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK”. Następnie w Kościele Garnizonowym św. Katarzyny odprawiono Mszę Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych, po której zebrani, na czele z pocztami sztandarowymi, przeszli na Rynek Nowomiejski, miejsce uroczystego Apelu Patriotycznego z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry wojskowej, organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestników uroczystości powitał gen. dyw. w st. spocz. pan Bogusław Pacek - pełnomocnik ministra obrony ds. inicjatyw proobronnych oraz prezes Federacji Organizacji Proobronnych.
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie szkól i przedszkoli powiat
2015-09-25 09:18
Na zaproszenie Starosty Rypińskiego – Zbigniewa Zgórzyńskiego oraz Burmistrza Miasta Rypin na konferencję przybyła Pani Jolanta Metkowska p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku – Pani Krystyna Sobczak.
Konkurs „List do Ojca” – wręczenie nagród
2015-09-16 14:22
14 września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Paterku odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom etapu okręgowego konkursu „List do Ojca”.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla rodziców i uczniów 2015-10-08 14:00
Lista stypendystów stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015
dla dyrektorów i samorządów 2015-10-07 14:27
Lista osób odznaczonych i uhonorowanych Nagrodami MEN i KO w 2015 r. Profesorowie Oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl