strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Konferencja pt. "Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015/2016"
2015-01-29 14:47
28 stycznia br., Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Anna Łukaszewska wzięła udział w konferencji pt. "Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015/2016", która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie to było kolejną z cyklu konferencji, które od stycznia do marca organizują placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kuratorami oświaty. Tematem spotkań są regulacje prawne w zakresie wdrażania w szkołach bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.
Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Katolickiej Szkole Podstawowej
2015-01-29 14:28
W dniu 26 stycznia 2015 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej w Inowrocławiu odbyło się podsumowanie ewaluacji zewnętrznej i uroczyste wręczenie raportu.
Spotkanie Kujawsko–Pomorskiej Grupy SymPaTyków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
2015-01-26 12:10
W dniu 21.01.2015r. odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko –Pomorskiej Grupy SymPaTyków (Profilaktyka a Ty) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, dzięki gościnności dyrektora pani Ewy Joachimiak i wicedyrektora szkoły pani Hanny Kalinowskiej. W spotkaniu uczestniczyła Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska, Wicestarosta Powiatu Świeckiego pani Barbara Studzińska, dyrektor PZEAS w Świeciu pani Bożena Szydłowska.
Kujawsko-Pomorska Grupa SymPaTyków w Gdańsku
2015-01-26 10:32
W dniu 19.01.2015r. z inicjatywy Komendy Głównej Policji reprezentowanej przez inspektora pana insp.Grzegorza Jacha odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Gdańska spotkanie poświęcone Programowi Profilaktyka a Ty - PaT.
Podziękowania
2015-01-08 13:10
Szanowni Państwo, prosimy przyjąć gorące podziękowania za nadesłane życzenia świąteczne i noworoczne, liczne zaproszenia na uroczystości i spotkania wigilijne. Dziękujemy za pamięć i okazaną życzliwość. Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, która warunkuje sukcesy oświaty w województwie kujawsko-pomorskim.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-01-30 14:53
„SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR” – konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
informacje ogólne 2015-01-28 09:18
Zmiana miejsca przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl