strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
X Ogólnopolski Przystanek PaT
2015-02-23 08:40
W roku 2015 przypada 10- lecie ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty” mającego na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań wśród młodzieży.
Uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół w Ostromecku
2015-02-19 12:59
13 lutego 2015 r. w Zespole Szkół w Ostromecku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Mariana Rejewskiego i wręczenia sztandaru.
Uroczyste wręczenie raportów z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy
2015-02-13 10:51
W dniu 11 lutego 2015 roku w Zespole Szkól Drzewnych w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie ewaluacji zewnętrznej i uroczyste wręczenie raportów przez Panią Annę Łukaszewską - Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty - Pani Ilonie Chilickiej - dyrektorowi szkoły.
Wręczenie dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz wojewódzkiego podsumowania Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015
2015-02-10 11:15
3 lutego 2015 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz wojewódzkiego podsumowania Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.
Nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem pracowni mobilnych
2015-02-09 14:16
2 lutego 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu nastąpiło uroczyste otwarcie przez Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jednej stacjonarnej i pięciu mobilnych pracowni dydaktycznych.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla rodziców i uczniów 2015-02-19 14:42
Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego
dla nauczycieli 2015-02-19 09:30
Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych: opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl