strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Inauguracja roku szkolnego 2015/2016
2015-07-24 11:15
1 września 2015 roku ponad 342 tysiące uczniów szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego rozpocznie nowy rok szkolny, którego uroczysta inauguracja odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
Narady Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dyrektorami szkół i placówek woj. kujawsko-pomorskiego
2015-07-24 10:45
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego na narady inaugurujące nowy rok szkolny 2015/2016.
Legitymacje szkolne - ważna informacja
2015-07-23 14:50
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina o obowiązku uzupełnienia legitymacji szkolnych uczniów zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23).
Informacja dotycząca dopalaczy
2015-07-20 09:37
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o włączenie do programów, organizowanych przez Państwa form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, tematyki związanej z szeroko rozumianym zagrożeniem, w tym profilaktyką uzależnień.
Powołano p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
2015-07-16 12:22
15 lipca 2015 r. p. Jolanta Metkowska, dotychczasowy dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, została powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - p. Ewę Mes, na stanowisko p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2015-08-27 08:17
Komunikat MEN w sprawie Wyprawki Szkolnej
dla dyrektorów i samorządów 2015-08-21 14:50
Nabór wniosków organów prowadzących w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl