strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Pożegnanie maturzystów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu.
2015-04-28 10:19
24 kwietnia 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas maturalnych. W uroczystości udział wzięli m.in.: generał Władysław Padło – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji, Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Elżbieta Rusiniak – Naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, inspektor Grzegorz Jach – pełnomocnik Komendanta Głównego ds. promocji bezpieczeństwa publicznego a jednocześnie autor ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”, inspektor Antoni Stramek – Komendant Miejski Policji w Toruniu, Paweł Gulewski – Radny Miasta Torunia, dyrektorzy i przedstawiciele lokalnych instytucji oświatowych i profilaktycznych.
Konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
2015-04-28 10:15
24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyła się konferencja prasowa na temat ogólnopolskiego Programu Komendy Głównej Policji pn. "Profilaktyka a Ty" (PaT). Konferencja poprzedzała III Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT.
Zaproszenie na III Kujawsko - Pomorski Przystanek PaT
2015-04-21 13:04
Mam zaszczyt zaprosić na uroczystą Galę III Kujawsko-Pomorskiego Przystanku PaT programu „Profilaktyka a Ty”, która odbędzie się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu ul. Warszawska 1/5 25 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - III Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT
2015-04-21 13:03
Serdecznie zapraszam do udziału w III Kujawsko – Pomorskim Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty). Ideą Ogólnopolskiego Programu PaT Komendy Głównej Policji jest profilaktyka rówieśnicza. To już trzecia edycja przedsięwzięcia, które jest Świętem Profilaktyki i Sztuki.
Gale laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów
2015-04-21 13:02
W dniach 15 i 16 kwietnia br., w trzech największych miastach naszego regionu, odbyły się uroczyste gale laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. W uroczystościach udział wzięli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - p. Bogna Wojciechowska-Blachowska, Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia - p. Wojciech Piniewski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Miasta Włocławka - p. Agnieszka Białopiotrowicz, dyrektorzy szkół, laureaci, ich opiekunowie oraz rodzice.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla rodziców i uczniów 2015-04-21 08:15
XXI sesja Sejm Dzieci i Młodzieży
dla dyrektorów i samorządów 2015-04-16 08:41
Druga edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl