strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-03-24 15:24 / 50
Realizacja projektu "Na własne konto"
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum w Książkach
Szkolna 6
87-222 Książki
Autor / autorzy działania:Dyrektor Gimnazjum w Książkach
gimksiazki@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:zgodnie z podpisaną umową
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie gimnazjum
Cel działania:
Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi, a także planowania własnej ścieżki zawodowej przez uczniów gimnazjum.

Szczegółowy opis działania:

Program skierowany jest do chętnych uczniów wybranych gimnazjów. Projekt  prowadzony jest w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych. Większość z nich prowadzona jest w formie gier i zabaw edukacyjnych, w trakcie których uczniowie mają możliwość „doświadczyć” praw rynku, uczą się "walczyć" z konkurencją, poznają moc reklamy. „Na własne konto” prowadzi uczniów od podstawowych pojęć ekonomicznych (m.in. popyt, podaż, konkurencja, wydajność, przychody, budżet) poprzez poznanie zadań banku centralnego i produktów banków komercyjnych (wizyta w banku), aż do planowania przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej. W czasie zajęć uczniowie analizują potrzeby lokalnego rynku i przygotowują się do pełnienia roli przedsiębiorcy (także wizyta u lokalnego przedsiębiorcy). Stąd kluczowymi staje się zdobycie umiejętności tworzenia biznesplanu, przygotowania planu marketingowego czy zakładania własnej działalności gospodarczej. Projekt kończy się przygotowaniem filmów reklamowych promujących pomysł na własny biznes. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wytypowanego przez gminę oraz studenta kierunku ekonomicznego.
Efekty działania:
Uczniowie:
- znają produkty bankowe; wiedzą, które z nich skierowane są do młodzieży, potrafią porównać oferty banków komercyjnych;
- rozumieją i posługują się terminologią ekonomiczną;
- potrafią założyć własna działalność gospodarczą;
- znają swoje mocne i słabe strony, które pomogą świadomie planować ścieżkę kariery zawodowej.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Program jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współpracy z specjalistami, głównie ze Szkoły Głównej Handlowej i Gminę Książki. Do udziału w programie zaproszono banki, przede wszystkim banki spółdzielcze, aby w trakcie wizyty młodzież miała możliwość zapoznania się z działalnością banku i jego ofertą. Realizatorem programu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Informacje dodatkowe:
Zaproszenie do tego projektu jest wynikiem zaufania EFRWP do władz Gminy Książki i efektów współpracy z Gimnazjum w Książkach zwłaszcza, że propozycję złożono tylko 30 szkołom w Polsce.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl