strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-06-24 11:57 / 434
Międzyszkolny Konkurs Cukierniczy „Najsprawniejszy w zawodzie…”
Działanie opracowano w placówce:Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Żwirki i Wigury 15 i 21
87-100 Toruń
Autor / autorzy działania:Angelika Małkiewicz
sekretariat@sosw.torun.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Od roku szkolnego 2008/2009.
Forma zajęć:Konkurs cukierniczy
Adresat zajęć:Uczniowie niepełnosprawni umysłowo z ZSZ
Cel działania:
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem;
- upowszechnianie wzorców etyki i kultury zawodowej;
- rozwijanie umiejętności zawodowych;
- poszerzanie wiedzy uczniów zakresu teorii i praktyki zawodu;
- współzawodnictwo uczniów z różnych szkół;
- nawiązywanie współpracy między szkołami;
- promocja szkolnictwa zawodowego.


Szczegółowy opis działania:

Od roku szkolnego 2008/2009 organizujemy Międzyszkolny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie…” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestniczą w nim uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Inowrocławiu, we Włocławku, w Bydgoszczy i w Aleksandrowie Kujawskim. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy – teoretyczny w formie testu, głównie dotyczy wiedzy z określonej grupy ciast. Drugi etap – praktyczny, polega na wykonywaniu ćwiczenia z podanego wcześniej rodzaju ciasta. W Międzyszkolnym Konkursie Cukierniczym dochodzi do wspólnego zaangażowania nauczycieli w pracę z uczniem oraz podniesienia kompetencji uczniów przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Przygotowania

Scenariusz z regulaminem wraz z zaproszeniem rozsyłany jest do zapraszanych szkół. Tuż przed konkursem organizatorzy przygotowują stanowiska pracy dla każdego uczestnika zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Każdy z uczestników ma przygotowane produkty oraz sprzęt do wykonania zadania. Jurorami w etapie pisemnym i praktycznym są nauczyciele przyjeżdżający z uczniami. Na zakończenie konkursu jest poczęstunek, który jest okazją do wzajemnej integracji uczniów i nauczycieli. Konkurs wymaga także przygotowania szeregu dokumentów usprawniających jej przebieg w postaci zaproszeń, scenariusza z regulaminem.

 

Przebieg konkursu

Spotykają się zaproszeni goście, gospodarze, dyrekcja. Każdy z uczestników walczy o jak największą ilość punktów
z części pisemnej i praktycznej. Konkurs rozpoczyna się etapem teoretycznym i polega na rozwiązaniu testu składającego się z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru. Podczas konkursu o tytuł „Mistrza rogala” uczestnicy rozwiązują test dotyczący ciast drożdżowych. Następnie w stroju cukiernika przystępują do części praktycznej w pracowni gastronomicznej. Każdy z uczniów pracuje przy wylosowanym stanowisku pracy. Walcząc o tytuł „Mistrza rogala” wykonują  rogale z ciasta kruchodrożdżowego z marmoladą oraz musem jabłkowym oraz je dekorują.
Po zakończeniu konkursu nastąpiło ogłoszenie wyników i przyznania uczestnikom I-III miejsca oraz wyróżnień.  Wręczane są dyplomy i nagrody oraz podziękowania dla opiekunów.  

 

Nagrody

Intencją organizatora jest docenienie pracy wszystkich uczestników, zatem każdy z uczniów otrzymuje nagrodę, która stanowi szeroki zakres upominków. Czasami konkurs wspierają nauczyciele naszej placówki przekazując od siebie nagrody dla uczestników.Efekty działania:
Uczniowie rywalizują ze sobą na poziomie regionu zdobywając nowe doświadczenia przydatne podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zdobywają doświadczenie, radzą sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. Nauczyciele mają okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem podczas merytorycznej dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego, dzielą się z koleżankami ościennych placówek wypracowanymi pomocami dydaktycznymi.
Konkurs spotyka się z uznaniem uczestników, co przyczyniło się do poprawy wizerunku naszej szkoły w regionie.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl