strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-10-09 10:46 / 432
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas drugich szkół podstawowych
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku
Gniazdowskiego 7
87-800 Włocławek
Autor / autorzy działania:Z. Krawczyk, E. Dwórznik
sp7wloc@op.pl
Dział i zakres działania:uczeń zdolny
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 2005 r.
Forma zajęć:konkurs międzyszkolny
Adresat zajęć:uczniowie uzdolnieni matematycznie z klas drugich
Cel działania:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych;
- integracja nauczycieli i uczniów z różnych szkół.

Szczegółowy opis działania:

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas drugich szkół podstawowych jest organizowany od 2005 r. Forma konkursu jest niezmienna. W pierwszych edycjach konkursu uczestniczył jeden uczeń ze zgłoszonych szkół. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród dzieci, dlatego od 2010 r. zwiększono liczbę uczestników do dwóch uczniów z każdej szkoły.

Na początku kwietnia wszystkie włocławskie szkoły otrzymują zaproszenie wraz z regulaminem, który zawiera: miejsce i czas konkursu, cele konkursu oraz zakres wiadomości i umiejętności wymaganych od uczestników.

 

Wymagany zakres wiadomości i umiejętności to:

- rachunek pamięciowy (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 50);

- zadania tekstowe proste i złożone;

- zadania nietypowe.

 

Etap szkolny konkursu przeprowadzają nauczyciele danej szkoły. Dwóch laureatów etapu szkolnego konkursu reprezentuje swoją szkołę w międzyszkolnym konkursie, który odbywa się na początku czerwca.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • pierwszy - liczenie na czas w zakresie 50; każde dziecko musi wykonać po dwadzieścia przykładów na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w jak najkrótszym czasie;
  • drugi - rozwiązywanie zadań tekstowych o różnym stopniu trudności;
  • trzeci - rozwiązywanie łamigłówek, zagadek i rebusów matematycznych oraz zadań otwartych.

Zadania konkursowe są tak dobrane, aby każde dziecko miało poczucie sukcesu i wykonało poprawnie znaczną część zadań. Za każde poprawnie wykonane zadanie uczniowie otrzymują punkty. Za poprawnie wykonane przykłady w liczeniu na czas uczestnicy otrzymują po 0,25 pkt. za każdy przykład. Zadania tekstowe, w zależności od stopnia trudności, punktowane są od 1 pkt. do 3 pkt. za zadania złożone i nietypowe. Wygrywa uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów.

Podczas pracy komisji uczestnicy konkursu zapraszani są na poczęstunek oraz przedstawienie przgotowane przez szkolne koło teatralne albo inscenizacje uczniów klas I-III.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy i drobny upominek. Laureaci pięciu pierwszych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymują pisemne podziękowania w formie dyplomów.Efekty działania:
Udział w konkursie promuje osiągnięcia uczniów, nauczycieli i szkół. Motywuje uczestników do podejmowania dodatkowych zadań rozwijających ich zdolności oraz poszerza wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- osoby prywatne (najczęściej rodzice z naszej szkoły) - przygotowują poczęstunek dla uczestników konkursu, fundują nagrody i słodycze;
- włocławskie firmy wspierające konkurs finansowo lub rzeczowo;
- wydawnictwa i księgarnie - fundatorzy nagród.


Informacje dodatkowe:
Organizatorzy starają się stworzyć przyjazną atmosferę, która sprzyja integracji uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych Włocławka. Często informacje i zdjęcia z przebiegu konkursu przedstawiane są w lokalnej prasie.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Jest też promocją szkoły.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs7wloclawek.szkolnastrona.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl