strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-05-07 11:04 / 431
Międzygimnazjalny Konkurs Recytacji Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego we Włocławku
Gniazdowskiego 7
87-800 Włocławek
Autor / autorzy działania:Beata Lamecka, Agnieszka Politowska
sp7wloc@op.pl
Dział i zakres działania:uczeń zdolny
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Cyklicznie - w każdym roku szkolnym
Forma zajęć:Konkurs recytatorski
Adresat zajęć:Młodzież w wieku gimnazjalnym
Cel działania:
- popularyzowanie utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
- kształtowanie wrażliwości na piękno poezji i muzyki;
- integracja młodzieży gimnazjalnej z Włocławka i okolic.


Szczegółowy opis działania:

W Międzygimnazjalnym Konkursie Recytacji Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego uczestniczą uczniowie klas I-III gimnazjów z  Włocławka i okolic. Etap szkolny konkursu przeprowadzają nauczyciele języka polskiego danej placówki. Dwóch laureatów etapu szkolnego konkursu reprezentuje szkołę w konkursie międzygimnazjalnym. Każdy uczestnik przygotowuje prezentację jednego utworu (lub fragmentu wiersza) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oceniana jest:

- interpretacja utworu;

- ogólny wyraz artystyczny;

- kultura słowa;

- dobór repertuaru do wieku i możliwości interpersonalnych uczestników konkursu.

Najlepsi recytatorzy, oprócz dyplomów, otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora szkoły. Wszyscy uczestnicy otrzymują  dyplomy oraz upominki ufundowane lub podarowane przez sponsorów.

 

W atmosferę konkursu wprowadzają uczestników i ich opiekunów uczniowie naszego gimnazjum, przygotowujący - pod opieką nauczyciela - montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

W trakcie obrad jury uczestnicy konkursu zapraszani są na poczęstunek. Mają wówczas okazję do porozmawiania, wymienienia się doświadczeniami i podzielenia się emocjami, co sprawia, że się integrują, nawiązują przyjaźnie.

 

Konkurs honorowym patronatem objął dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Po zakończeniu oficjalnej części konkursu udziela on młodzieży fachowych porad dotyczących interpretacji utworów. Młodzi ludzie mają okazję do rozmowy z osobą, która może im udzielić profesjonalnych rad w zakresie recytacji, emisji głosu, doboru utworu, gestykulacji i mimiki.Efekty działania:
- upowszechnianie dorobku pisarskiego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
- budowanie świadomości artystycznej młodzieży;
- poznanie przez uczestników konkursu słabych i mocnych stron elementów, nad którymi trzeba pracować, by rozwijać swoje umiejętności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich (konsultacje z Janem Polakiem);
- integracja młodych ludzi z gimnazjów z Włocławka i okolic;
- tworzenie atmosfery, która sprawia, że młodzież w mniejszym stopniu odczuwa presję rywalizacji.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Jan Polak, dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku - honorowy patronat nad konkursem, aktywny udział w pracach komisji konkursowej, indywidualne konsultacje/porady dla każdego z uczestników.
ks. Sławomir Deręgowski, proboszcz parafii św. Stanisława we Włocławku - sponsor, aktywny udział w pracach komisji konkursowej.
Sponsorzy - włocławskie firmy wspierające konkurs finansowo/rzeczowo (upominki i poczęstunek) dla uczestników.


Informacje dodatkowe:
Wyjątkową atmosferę tworzą zapraszani przez organizatorów goście, którzy swoją postawą, doświadczeniem wspierają uczestników konkursu i sprawiają, że Międzygimnazjalny Konkurs Recytacji Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego cieszy się dużym zainteresowaniem.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs7wloclawek.szkolnastrona.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl