strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-10-17 09:17 / 423
AKCJA PIERNICZEK
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum Specjalne nr 1 w Radziejowie
Szkolna 12
88-200 Radziejów
Autor / autorzy działania:Grażyna Skóra, Grażyna Górska
sekretariat@radziejow.edu.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:6 grudzień 2015- 15 styczeń 2016
Forma zajęć:zajęcia wychowawcze i zajęcia pozaszkolne
Adresat zajęć:społeczność lokalna
Cel działania:
- pozyskiwanie funduszy na wyjazdy edukacyjne i pomoce dydaktyczne dla wychowanków;
- integrowanie uczniów ze środowiskiem lokalnym;
- doskonalenie umiejętności organizacyjnych wychowanków.Szczegółowy opis działania:

AKCJA PIERNICZEK ma wieloletnią tradycję; obecnie była to 13 edycja tego przedsięwzięcia. Głównym celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na wyjazdy edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne dla wychowanków SOSW.

Przedsięwzięcia rozpoczyna się wypiekaniem ciastek – pierników, które są przez dzieci dekorowane i pakowane. Następnie ciasteczkami obdarowywani są mieszkańcy miasta i powiatu, pracownicy urzędów i zakładów pracy usługowo-przemysłowych. Obdarowywani wrzucają do puszek dobrowolne datki pieniężne. W ościennych szkołach w przeprowadzaniu akcji pomagają uczniowie i nauczyciele tych szkół.

Wychowankowie doskonalą umiejętność zachowania się w urzędach, zakładach pracy, umiejętność składania życzeń świątecznych oraz dziękowania za darowane fundusze. Dzieci wchodzą w relacje  z mieszkańcami, swobodnie odpowiadają na pytania, opowiadają o sobie i placówce. Potrafią zaprezentować się.

Po zakończeniu akcji komisyjnie liczone są wszystkie pieniądze i wpłacane na konto. W miesiącach letnich około 40 wychowanków wyjeżdża na dwudniowa wycieczkę lub kilka jednodniowych. Wychowankowie zwiedzili, np.: Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawę, Płock, Toruń, Grudziądz. Wyjeżdżają również do placówek kulturalnych - do kina, teatru, np. na film „Mały książe", przedstawienie „Złota kaczka".

Do roku 2014 zgodę na przeprowadzenie akcji wydawał Starosta Powiatu Radziejowskiego. W  2015 roku, w celu przeprowadzenia zbiórki, został założony Komitet Społeczny Akcja Pierniczek (2015/4813/KS) i zgodę wydało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.Efekty działania:
Wychowankowie:
- potrafią współdziałać w grupie rówieśniczej, wchodzą w poprawne relacje z osobami spotkanymi na ulicy, w urzędzie, w zakładzie pracy itp.;
- potrafią okazywać wdzięczność za okazaną pomoc;
- uświadomili sobie wartość pracy i pieniądza;
- poznali różne miejsca w kraju.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Pracownicy urzędów i biur gminy oraz powiatu, radni, uczniowie szkół, właściciele sklepów w Radziejowie oraz parafianie z Dobrego - udział i zaangażowanie w przebieg akcji.


Informacje dodatkowe:
Zdjęcia oraz notatki ukazywały się w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.radziejow.edu.pl.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl