strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-09-12 10:11 / 422
Klasowe muzeum starych przedmiotów
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy
marsz. Józefa Piłsudskiego 4
89-115 Mrocza
Autor / autorzy działania:Lidia Talarczyk
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:I semestr r. szk. 2015/16
Forma zajęć:edukacja polonistyczna, społeczna
Adresat zajęć:uczniowie klas I-VI, dzieci przedszkolne
Cel działania:
- rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów i twórczego podejścia do działania;
- wzbogacanie wiedzy z zakresu edukacji.


Szczegółowy opis działania:

„Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!" (Mark Fisher)

 

Zadania realizowane w ramach projektu „Klasowe Muzeum Starych Przedmiotów" podzielone zostały na trzy moduły:

1. Śladami przeszłości.

2. Ludzie, o których pamiętamy.

3. My, współcześni, jesteśmy ciekawi dawnych czasów.

 

W ramach modułu „Śladami przeszłości" dzieci uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Wzięły udział w corocznej warsztatowej imprezie plenerowej „Jesień w polu i zagrodzie". Na lekcji historii regionalnej w skansenie zobaczyły nie tylko kuźnię, dawną szkołę, kościół, wiatraki i gospodarstwa sprzed 150 lat, ale również wzięły udział w wytwarzaniu konfitur, syropów, powideł i degustacji chleba z masłem lub smalcem, ziemniaków z parownika. Sprawdziły swoje umiejętności wyplatania wiklinowych koszyków. Obserwowały prace w polu i w zagrodzie. Największą atrakcją wycieczki była przejażdżka konną bryczką.

 

W ramach modułu „Ludzie, o których pamiętamy" uczniowie, przy pomocy swoich rodziców, zgromadzili w klasie oryginalne, stare  przedmioty, które należały do ich przodków. Stąd właśnie przewrotny tytuł modułu - pamiętamy o naszych bliskich poprzez przedmioty, które do nich należały, np.: żelazko na węgiel, na duszę, nosidła do wody, młynki do kawy i pieprzu, pieniądze z 1929 roku, z 1935 roku i banknoty z czasów II wojny światowej, stuletnia lokówka do włosów, stara porcelana, stara walizka, 50-letni fartuch po prababci, stara ozdobna węglarka, sierp, koziołek do masła, ręczne wiertarki stolarskie, hebel, tary do prania, stare butelki, krajalnice, latarki, lampy naftowe, lampy karbidowe, stare instrumenty, telefony, aparaty fotograficzne, pamiątkowe medale. Każdy z eksponatów miał swój rodowód i swoją historię, którą dzieci znały od swoich bliskich. Zanim muzeum zostało otwarte uczniowie przygotowali - pracując w grupach - wizytówki wszystkich przedmiotów oraz zadbali o wykonanie i dostarczenie zaproszeń dla gości.

 

W ramach modułu "My, współcześni, jesteśmy ciekawi dawnych czasów" dzieci przygotowały i demonstrowały opowieści, zawierające historie dotyczące właścicieli przedmiotu i ich wykorzystania. Muzeum odwiedziły tłumy zwiedzających: uczniów klas od pierwszych do szóstych oraz wielu przedszkolaków, a także rodzice. Dzieci młodsze na koniec zwiedzania muzeum uczestniczyły w eksperymencie łączącym dawne czasy ze współczesnością - obejrzały starą bajkę na tablicy multimedialnej.Efekty działania:
- uczniowie utrwalili wiedzę zdobytą w toku realizacji podstawy programowej poprzez wykorzystanie jej w praktyce;
- wzrosło u uczniów poczucie dumy i satysfakcji z wykonanych działań;
- uczniowie rozwinęli umiejętność swobodnego wypowiadania się;
- poszerzone zostały zainteresowania uczniów;
- zintegrowano zespół klasowy i społeczność szkolną;
- wzmocniono współpracę wychowawcy z rodzicami.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Osobami aktywnie współpracującymi w ramach działania byli rodzice uczniów klasy 2 c. Pomagali dzieciom przy znajdowaniu i gromadzeniu starych przedmiotów, poznawaniu ich historii i dostarczeniu do szkoły.
W ramach działania aktywnie współpracowano również z Przedszkolem Miejskim i z Przedszkolem "Mini Akademia" w Mroczy.

Informacje dodatkowe:
Adresatami programu "Klasowe Muzeum Starych Przedmiotów" byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, dzieci z Przedszkola Miejskiego i Przedszkola "Mini Akademia".
Projektem zostało objętych około 700 uczniów i dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia. Byli to też uczniowie, u których orzeczono niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.spmrocza.szkolnastrona.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl