strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-03-12 18:34 / 418
"Integracja - Na zdrowie..."
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół Specjalnych
Kochanowskiego 1
89-200 Szubin
Autor / autorzy działania:Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia i Sportu; Aneta Sala, Danuta Loch
sekretariat@zsszubin.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Spotkania cykliczne cztery razy w roku
Forma zajęć:Konkursy, warsztaty, zajęcia dydaktyczne
Adresat zajęć:Uczniowie, nauczyciele
Cel działania:
- integracja społeczności szkolnej, grup;
- wdrażanie do nawyków żywieniowych, kultury spożywania posiłków;
- zdrowa rywalizacja;
- utrwalenie wiedzy o porach roku;
- radość ze wspólnej zabawy i wspólnego posiłku.


Szczegółowy opis działania:

W Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ponadto uczniowie ci mają dodatkowe ograniczenia, np.: autyzm, problemy ze słuchem i poruszaniem się oraz panowaniem nad własnymi emocjami. Wobec powyższego percepcja otaczającej rzeczywistości jest przez nich utrudniona. Dlatego w ramach Szkolnego Zespołu do spraw Promocji Zdrowia i Sportu organizujemy cykliczne zajęcia pod nazwą „Integracja – Na zdrowie…”. W spotkaniach biorą udział uczniowie i nauczyciele. Wszyscy są podzieleni na trzy grupy. Każdy zespół pracuje przy osobnym stoliku, a ich członkowie są celowo dobrani tak, aby siły intelektualne były równo rozłożone.

Rok szkolny zaczynamy zajęciami „Integracja – Na zdrowie jesień”. Uczniowie dowiadują się podstawowych wiadomości o panującej aktualnie porze roku, słuchają ciekawostek na jej temat. Następnie każdy z zespołów ma do ułożenia przysłowia związane z jesienią. Kolejnym zadaniem jest krzyżówka tematyczna, która wymaga wiedzy dotyczącej pory roku, a także jak dbać wówczas o zdrowie i bezpieczeństwo. Następnie każda z grup typuje spośród siebie ucznia, który będzie zdobywał dla swojej drużyny punkty w kalamburach. Uczeń otrzymuje pięć haseł związanych z jesienią, które musi za pomocą gestów  pokazać w taki sposób, aby odgadła je jego grupa. Ostatnim etapem jest wspólne przygotowanie posiłku z produktów dostępnych jesienią oraz ich wspólna konsumpcja. Podczas przygotowywania potraw uczniowie wspólnie śpiewają piosenki o tematyce jesiennej.

Analogicznie odbywają się te zajęcia zimą, wiosną i latem. Zimą przygotowujemy wspólnie pasty twarogowe z dodatkiem warzyw i ziół. Wiosną wykorzystujemy w naszej kuchni nowalijki, a latem - pierwsze owoce i warzywa. Pozostałe zadania w ramach spotkań integracyjnych dostarczają uczniom wiedzy związanej z omawianą porą roku. Ponadto uczniowie w trakcie tych zajęć utrwalają sobie zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych, wiosennych i letnich.Efekty działania:
- uczniowie wiedzą jak aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas;
- poprawa relacji między uczniami, integracja różnych grup wiekowych;
- wzrost twórczej aktywności uczniów;
- współpraca w zespole, współodpowiedzialność, otwartość i tolerancja;
- poprawa atmosfery w szkole oraz relacji uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń;
- wyrobienie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych;
- zdobycie i doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków.


Informacje dodatkowe:
Dokładne informacje z realizacji działań oraz zdjęcia znajdują się na stronie internetowej szkoły: www. zssszubin.pl a także w lokalnej prasie i na gazetkach w głównym holu szkoły.
Nasze cykliczne spotkania integracyjne cieszą się popularnością wśród uczniów. Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem biorą udział w tematycznych konkursach, zabawach oraz w przygotowaniu posiłku.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zssszubin.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl