strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-01-28 15:02 / 411
"Wszystkie kolory świata"- akcja charytatywna
Działanie opracowano w placówce:Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Nowy Rynek 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
Autor / autorzy działania:Anna Dąbrowska
gpnr1@wp.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od stycznia do marca 2015 r.
Forma zajęć:grupowa, zespołowa
Adresat zajęć:społeczność przedszkolna, nauczyciele, rodzice
Cel działania:
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury;
- pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne;
- zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

Szczegółowy opis działania:

Gminne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim od 2012 roku bierze czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Unicef. Wśród nich jest projekt "Wszystkie kolory świata", który jest odpowiedzią na problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym.

Uświadamiamy dzieciom, że pomaganie może być przyjemne i wiąże się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

Pierwszym etapem realizacji akcji była "Podróż przez kontynenty". Dzieci podczas zajęć, bądź w formie pracy domowej, wybierały kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka. Zbierały informacje o geografii kraju, a także o jego mieszkańcach, zwyczajach, kulturze, itp. Z gotowymi pomysłami i materiałami przychodziły do przedszkola by szyć laleczki. Wraz z rodzicami i pracownikami przedszkola przygotowywały specjalne, charytatywne laleczki Unicef. Nadawały im imię i dołączały akt urodzenia. Laleczki pochodziły z różnych zakątków świata, były uśmiechnięte i kolorowe. Dzieci same decydowały o wyborze ubioru i hobby swojej laleczki, która była dla nich symbolem pomocy, której dzieci chciały udzielić swoim kolegom i koleżankom z biedniejszych zakątków świata. Dzięki tej międzypokoleniowej współpracy powstały prawdziwe dzieła sztuki.

Zakończeniem projektu była wystawa laleczek w przedszkolu podczas Dnia Babci i Dnia Dziadka połączona ze zbiórką funduszy. Na ten dzień dzieci zaprosiły również rodziców, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, przekazać darowiznę dla dziecka z Sudanu Południowego.

W tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w kolejnej akcji Unicef "Mali uczniowie idą do szkoły", której celem jest upowszechnianie edukacji wśrod dzieci z krajów ubogich.Efekty działania:
Zgłaszając do udziału w kampanii nasze przedszkole wyraża chęć propagowania wrażliwości społecznej idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.
Poprzez udział w realizacji projektów i akcji nasze przedszkole otrzymało niejednokrotnie "Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki".

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
UNICEF - udział w akcjach prowadzonych przez organizację.
Społeczność lokalna, w tym rodzice - czynne zaangażowanie w podejmowane działania.

Informacje dodatkowe:
Przedszkole w dalszym ciągu bierze udział w akcjach i projektach organizowanych przez Unicef. Obecnie realizujemy akcję "Mali uczniowie idą do szkoły".

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie przedszkolenr1.eu© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl