strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-09-15 11:54 / 394
Grupa Cyrkowa GIMBOLO
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum im. Tony'ego Halika w Radzikach Dużych
Radziki Duże, nie dotyczy 9
87-337 Wąpielsk
Autor / autorzy działania:Iwona Stefańska, Edyta Krzykalska
iwastefanska@wp.pl, edyta.krzykalska@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Stały
Forma zajęć:Zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:Uczniowie gimnazjum
Cel działania:
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów;
- rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i ekspresji ruchowej;
- wzmacnianie poczucia własnej wartości;
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
- zagospodarowanie czasu wolnego;
- promocja szkoły i gminy.

Szczegółowy opis działania:

Grupa Cyrkowa GIMBOLO powstała w roku 2005, przy okazji realizacj przez szkołę projektu "Szkoła Marzeń". Początki były trudne. Brakowało sprzętu, strojów i przede wszystkim umiejętności. Był jednak zapał. Jako opiekunki grupy ukończyłyśmy kurs instruktorski, który dał nam podstawy do prowadzenia zajęć cyrkowych. Zainteresowanie uczniów tą formą aktywności przerosło nasze oczekiwania. Zaczęła się ciężka i systematyczna praca na zajęciach pozalekcyjnych. Spotykamy się w każdym tygodniu. Ukoronowaniem ćwiczeń są występy. Pierwsze występy odbywały się dla koleżanek i kolegów ze szkoły, dla rodziców i mieszkanców najbliższej okolicy. Z czasem zaczęliśmy wyjeżdżać z występami coraz dalej. W ciągu kilku minionych lat wystąpiliśmy ponad 60 razy. Zaliczyliśmy pokazy na kilku festiwalach (m.in. w Brodnicy, w Bydgoszczy, w Warszawie, a nawet w Zawoi w Beskidach).

Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym na Rzecz Rozwoju Gminy Wąpielsk, pod patronatem którego zdobywamy środki na działalność grupy. Zrealizowaliśmy szereg projektów pozyskując fundusze na profesjonalny sprzęt i stroje cyrkowe, m.in. "Z diabolo ci do twarzy", "Cyrk burzy mury", "Szkoła bez przemocy". W codziennej pracy wykorzystujemy różne formy sztuki cyrkowej: żonglerka (piłeczki, obręcze, talerze, maczugi), akrobatyka, szczudła, diabolo itp.Efekty działania:
Efektem prowadzonych zajęć jest zintegrowana grupa, która funkcjonuje już 10 lat, mimo naturalnego ruchu kadrowego. Sukcesem jest to, że z grupą identyfikują się także absolwenci szkoły, którzy czynnie wspierają młodsze koleżanki i kolegów. Liczne występy promują szkołę i gminę w najbliższej i dalszej okolicy. Członkowie grupy są świadomi celów jakie stawiają przed nimi wychowawcy.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Gminy Wąpielsk; wsparcie finansowe zakupu sprzętu i strojów;
- rodzice - pomoc w przygotowywaniu strojów cyrkowych;
- absolwenci szkoły - występy, szkolenie młodych adeptów sztuki cyrkowej.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.radziki.edupage.org© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl