strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-09-04 12:44 / 387
Teatr Rodzicielski
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole w Ślesinie
KAZIŃSKA 1
89-121 ŚLESIN
Autor / autorzy działania:Jolanta Duchalska
przedszkoleslesin@gmina-naklo.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:raz w roku od 2011 r.
Forma zajęć:pozalekcyjne
Adresat zajęć:dzieci, rodzice, społeczność lokalna
Cel działania:
- stworzenie rodzicom okazji do integracji i pełnego uczestniczenia w życiu dziecka;
- rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości na piękno literatury dziecięcej oraz wzmacnianie więzi między dorosłym a dzieckiem;
- eksponowanie wartości estetycznych i wychowawczych przedstawień teatralnych.


Szczegółowy opis działania:

W roku 2011 powstał w przedszkolu „Teatr rodzicielski”, który działa do dziś.

Pierwsze przedstawienie „Jaś i Małgosia” rodzice zaprezentowali z okazji Dnia Dziecka w 2011 r. Na przestrzeni czterech lat rodzice zaprezentowali dzieciom trzy przedstawienia. Każdy spektakl wnosi nowatorskie formy i wzbogaca przedszkole o nowe doświadczenia. Rodzice przygotowują scenografię i kostiumy oraz poświęcają swój wolny czas na próby, które niejednokrotnie trwają około dwóch miesięcy. Atmosfera prób sprzyja bliższemu poznaniu się, radości, wymianie informacji, doświadczeń i zawiązywania przyjaźni.

Kolejne przedstawienie "Czerwony Kapturek” zachwyciło wspaniałymi strojami i bogatą scenografią. Rodzice zaangażowali się w działania na rzecz swoich pociech, stali się też otwarci na potrzeby środowiska lokalnego.

W 2014 r. w WDK odbyło się przedstawienie „Kopciuszek”. Sztuka została zaprezentowana dwa razy. Pierwszy raz rodzice wystąpili dla przedszkolaków oraz dzieci z Zespołu Szkół w Ślesinie i po raz drugi - z okazji Dni Ślesina dla szerszej widowni: rodziny, przyjaciół, znajomych. Przedstawienie obejrzeli miejscowi radni.

W 2015 r. przygotowano przedstawienie „Królewna Śnieżka”. Dzięki współpracy z WDK sala zamieniła się w scenę teatralną. Na  spektaklu nie zabrakło przedszkolaków, uczniów ZS w Ślesinie, mieszkańców miejscowości.

Wszystkie spektakle zostały uwiecznione na płytach i fotografiach. Wspólne spotkania na próbach, wymiana wrażeń, rozmowy zacieśniły relacje między rodzicami a przedszkolem. Rodzice, którzy w większości pracują zawodowo potrafili znaleźć czas i stworzyć spektakl dla swoich dzieci, które z zaciekawieniem go odbierały.Efekty działania:
- rozwój pozytywnych relacji między rodzicami a dziećmi, wspólne przeżywanie ważnych dla dzieci wydarzeń;
- włączenie rodziców w życie przedszkola, zaangażowanie rodziców w przygotowanie strojów i scenografii;
- zainteresowania literaturą dziecięcą, teatrem i sztuką;
- promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- rodzice - aktorzy, przygotowanie strojów i scenografii;
- pracownicy niepedagogiczni - pomoc w przygotowaniu sali do przedstawienia;
- Wiejski Dom Kultury - udostępnienie sali, przygotowanie nagłośnienia.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.przedszkoleslesin.gmina-naklo.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl