strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-06-22 12:31 / 379
"Talent mój, a może i Twój"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
Wojska Polskiego 34
89-400 Sępólno Krajeńskie
Autor / autorzy działania:Hintz D., Pożywio R., Kacprowicz-Borucka K., Springer-Sucharska D., Nawrocka L., Kosiur W.
gimbus1@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:impreza cykliczna
Forma zajęć:przedsięwzięcie o charakterze środowiskowym
Adresat zajęć:przedszkolaki, uczniowie, rodziny
Cel działania:
• prezentacja talentów i autoprezentacja uczniów;
• rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów;
• podnoszenie poczucia własnej wartości;
• kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi młodszymi.


Szczegółowy opis działania:

Impreza jest cykliczna. Biorą w niej udział dzieci i rodzice obecnych i przyszłych uczniów oraz nauczyciele. Spotkanie jest prezentacją talentów uczniów naszej szkoły przed szerszą publicznością. Przedsięwzięcie to jest w pełni przygotowane i zaplanowane przez uczniów, którzy są jedynie wspierani pomocą opiekunów–nauczycieli. Na spotkaniu prezentują oni swoje talenty muzyczno–językowe (śpiewanie piosenek w dwóch językach obcych), muzyczne (gra na flażolecie, gitarze, perkusji), taneczne, recytatorsko–aktorskie i inne. Uczniowie pokazują nie tylko talenty już odkryte, ale również mają okazję, przygotowując się do imprezy, znaleźć lub rozwinąć u siebie nowe zdolności: organizatora, lidera, przewodnika, zdolności kulinarne, rękodzielnicze, charakteryzatorskie, fotograficzne.

Przybyli goście mogą obejrzeć wystawę prac wykonanych przez uczniów i skosztować przygotowany przez nich samodzielnie zdrowy poczęstunek: szaszłyki z owoców, jeżyki i ozdoby z różnych warzyw. W dalszej części dzieci zostają podzielone na grupy, którymi zajmują się uczniowie–przewodnicy. Prowadzą oni gości do sal, gdzie kolejni uczniowie przedstawiają przygotowane przez siebie: inscenizacje, eksperymenty chemiczne, doświadczenia fizyczne, wyrób biżuterii, rysowanie na piasku i inne ciekawe prezentacje. Ważnym punktem spotkania są odbywające się na sali gimnastycznej zabawy ruchowe oraz wspólne tańce z zespołem szkolnych cheerleaderek.

Przybyli goście poznają różnorodne talenty naszych uczniów, a przyszli uczniowie próbują odkryć w sobie własne uzdolnienia (tańcząc z cheerleaderkami, śpiewając, malując). Efekty działania:
• zaprezentowanie uzdolnień uczniów;
• promowanie zdrowego stylu życia;
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
1. Samorząd Mieszkańców nr 1, lokalni przedsiębiorcy - sponsoring.
2. Usługi - akustyka.
3. Wsparcie rodziców w zakresie zadań kulinarnych.
4. Lokalne media - upowszechnianie działania.

Informacje dodatkowe:
1. Rady i przestrogi:
• rozpoznać warunki lokalowe i oszacować liczbę gości;
• przewidzieć ilość zdrowych przekąsek;
• nie wyznaczać sztywnych ram czasowych dla grup oprowadzanych przez uczniów;
• przeprowadzić odpowiednio wcześniej „Giełdę pomysłów”, aby dopasować propozycje uczniów do odbiorców;
• pozwolić uczniom na jak największą swobodę w działaniu.
2. Sposoby upowszechniania:
• lokalna prasa;
• fotoreportaż wykonany przez uczniów i umieszczony na stronie gminy, szkoły oraz w gazetce „Top uczeń”;
• rozsyłanie zaproszeń do przedszkoli i rodziców.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs1sepolno.edupage.org© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl