strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-05-11 10:42 / 368
Tydzień Kultury Zdrowotnej
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
Tymieniecka 1
87-865 Izbica Kujawska
Autor / autorzy działania:Opiekunowie Szkolnego Koła PCK: Małgorzata Kostecka i Barbara Nowakowska
sp1izbicakuj@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 12 lat
Forma zajęć:zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne
Adresat zajęć:dzieci "0" i uczniowie kl. I-VI
Cel działania:
- szerzenie kultury zdrowotnej;
- zwrócenie, uwagi uczniów na znaczenie udzielania pierwszej pomocy;
- promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej;
- podsumowanie pracy oraz synteza wiadomości i pojęć;
- prezentacja umiejętności uczniów;
- edukacja poprzez zabawę;
- integracja społeczności uczniowskiej i szkolnej.


Szczegółowy opis działania:

Od 12 lat w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w kwietniu organizowany jest dla całej społeczności szkolnej Tydzień Kultury Zdrowotnej. Jest on podsumowaniem pracy i działań Szkolnego Koła PCK realizowanych we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Radziejowie. Członkowie SK PCK - w ramach podejmowanych akcji - uczestnicą w zbiórkach na rzecz dzieci potrzebujących, np.: Góra Złota, zbiórka odzieży, zabawek, przyborów szkolnych. Uczestniczą, zajmując czołowe lokaty, w konkursach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK, np. Meditest.
Tydzień Kultury Zdrowotnej wpisał się w kolendarz imprez ogólnoszkolnych. Jego stałym elementem jest podsumowanie, na którym uczestnicy konkursów o tematyce zdrowotnej zostają nagrodzeni. Nagrody fundowane są przez sponsorów. Tematyka konkursów, wycieczki tematyczne, zaproszeni goście zmieniają się w zależności od hasła, pod którym w danym roku szkolnym tydzień przebiega.
Tydzień Kultury Zdrowotnej obejmuje przede wszystkim pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez instruktora PCK lub ratownika medycznego, konkursy plastyczne i literackie o tematyce zdrowotnej (w tym roku pod hasłem - Czy o słuch należy dbać?), wystawę prac konkursowych, degustację zdrowej żywności (przetworów mlecznych, owoców, soków owocowych, herbat owocowych, pieczywa, surówek i sałatek, koktajli owocowych itp.). Produkty do degustacji dostarczne są  przez firmy współpracujące ze szkołą i właścicieli sklepów spożywczych i warzywnych. Przygotowywane są śniadania z zachowaniem zasad higieny, odbywa się prezentacja przygotowywanych zestawów śniadaniowych i przepisów na śniadanie. Odbywają się wycieczki do ośrodka zdrowia i gabinetu stomatologicznego, pogadanki z pielęgniarką szkolną, pokazy filmów (o higienie jamy ustnej, o bezpiecznych zabawach). Uczniowie uczestniczą w testach i quizach o tematyce zdrowotnej.

Finałem tego tygodnia jest uroczysty apel podsumowujący, który z humorem i dowcipem prezentuje zagadnienia higieny i zdrowia. Na spotkanie zostają zaproszeni przedstawiciele służby zdrowia, sponsorzy, rodzice, przedstawiciele rejonowego zarządu PCK. Podczas niego wręczane są nagrody. Zwycięzcy konkursów i najaktywniejsi członkowie SK PCK wraz z opiekunem uczestniczą w pikniku organizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK w Radziejowie.Efekty działania:
Treści przekazywane podczas Tygodnia Kultury Zdrowotnej przyciągają uwagę dzieci i uczniów. Podawane są w ciekawej formie pokazu, doświadczenia, kontaktu z innymi osobami, wycieczki. Cieszą się wielką popularnością wśród społeczności szkolnej, gdyż są ciekawe i atrakcyjne. Proponowane akcje rozbudzają wśród uczniów większe zainteresowanie kulturą zdrowotną i higieną.
Szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia, dzięki przedsięwzięciu, ofertę swoich działań. Poszerza się współpraca z rodzicami
i ze środowiskiem lokalnym.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Firma KeSem - produkty do degustacji, nagrody rzeczowe;
Firma Cibero - produkty do degustacji, nagrody rzeczowe;
Firma DUBIMEX - produkty do degustacji;
Prywatni sponsorzy i darczyńcy - produkty do degustacji, nagrody rzeczowe;
Instruktor udzielania pierwszej pomocy z Rejonowego Zarządu PCK w Radziejowie;
Przedstawiciele służby zdrowia - fachowa pomoc;
Rada Rodziców - pomoc w organizacji imprezy;
Rodzice - pomoc w przygotowaniu kostiumów.


Informacje dodatkowe:
Tydzień Kultury Zdrowotnej w naszej szkole jest organizowany od wielu lat i cieszy się wielką popularnością wśród uczniów, którzy bardzo chętnie biorą udział w konkursach, turniejach wiedzy o zdrowiu. Członkowie PCK pomagają podczas degustacji, prezentują swoje zdolności aktorskie podczas finału imprezy. Tydzień ten sprawia wiele radości, dostarcza niezapomnianych przeżyć, wrażeń, integruje całą społeczność szkolną i lokalną.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.spizbicakuj.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl