strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-03-01 18:26 / 348
Projekt edukacyjny "W bibliotece"
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Nr 1
Bydgoska 13
89-500 Tuchola
Autor / autorzy działania:Grażyna Berlińska
przedszkole1_tuchola@o2.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:rok szkolny
Forma zajęć:zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze
Adresat zajęć:dzieci 5-6 letnie
Cel działania:
- kształtowanie nawyków czytelniczych;
- rozbudzanie potrzeby poznawania literatury;
- wypożyczanie książek z biblioteczki grupowej;
- poznawanie zasad i reguł obowiązujących w bibliotece;
- poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z biblioteką;
- wzmacnianie więzi koleżeńskich między dziećmi poprzez wspólne działanie i zabawę.


Szczegółowy opis działania:

Planowane zajęcia z dziećmi:

I Rozpoczęcie projektu

   Zapoznanie z tematem projektu poprzez:

   - przyniesienie przez dzieci ulubionych książek i czasopism;

   - prezentację własnej książki na forum grupy;

   - dzielenie się swoimi książkami, czasopismami i ich oglądanie;

   - rozmowa z dziećmi na temat przyniesionych książek i czasopism.

II Realizacja projektu

 1. Działania realizowane w przedszkolu:

Aktywność językowa:

  - zapoznanie dzieci z budową książki (okładka, strona tytułowa, treść, ilustracje, spis treści, autor);

  - dokonanie podziału książek i czasopism przez dzieci według określonej cechy: np. wielkości , grubości,  przeznaczenia   (dla dzieci i dorosłych), treści (bajki, podręczniki, książki naukowe, itd.);

  - słuchanie bajek czytanych przez lektorów (znanych aktorów) - płyty CD;

  - słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycieli przedstawianych z wykorzystaniem pacynek, sylwet, kukiełek;

  - rozpoznawanie bajek po usłyszanym fragmencie;

  - rozwiązywanie zagadek dotyczących bohaterów bajek;

  - próby odgrywania scenek z bajek przez dzieci, tworzenie własnych dialogów;

  - rozmowy z dziećmi dotyczące treści bajek, ich morału;

  - zabawy tematyczne „Zabawa w bibliotekę”, „Zabawa w księgarnię”;

  - zorganizowanie grupowej wypożyczalni książek;

  - wykonanie, wspólnie z dziećmi, siatki tematycznej wyrazowo-obrazkowej dotyczącej uzyskanej wiedzy na temat biblioteki.

Aktywność muzyczna:

  - wspólne śpiewanie poznanych piosenek tematycznie powiązanych z książką, bajki („Bajeczki z książeczki”, „Lubimy bajki”);

  - tworzenie muzyki do treści bajek z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych;

  - rytmizacja fragmentów znanych wierszy z instrumentacją.

Aktywność plastyczno-konstrukcyjna:

  - rysowanie, malowanie ulubionej scenki z bajki;

  - kolorowanie książeczek „Kolorowanek”;

  - wykonanie w grupach książeczek tematycznych: „Znamy owoce”, „Nasze zabawki”, „Kolory” (kolorowanie, dobieranie podpisu do obrazków, wykonanie strony tytułowej, łączenie kartek);

  - wykonanie zakładek do książek;

  - projektowanie okładki wykorzystując ciekawe techniki plastyczne;

  - wykonanie indywidualnej karty czytelnika;

  - naprawianie zniszczonych książeczek;

  - uczestniczenie w zorganizowanym konkursie przedszkolnym „Moja ulubiona postać z  bajki”.

2. Działania realizowane poza przedszkolem:

  - wycieczka do biblioteki;

  - zwiedzenie pomieszczeń;

  - zapoznanie z pracą bibliotekarza, przeprowadzenie wywiadu w oparciu o wcześniej przygotowane przez dzieci  pytania;

  - wykonanie w domu, przez chętne dzieci, pracy plastycznej na konkurs „Moja ulubiona postać z bajki”.

3. Włączenie rodziców w realizację projektu:

  - zapraszanie rodziców do przedszkola - „Klub czytających rodziców”;

  - zaangażowanie rodziców do pomocy w wyposażeniu grupowej biblioteczki-wypożyczalni;

  - uczestniczenie wspólnie z dzieckiem w  zorganizowanym konkursie przedszkolnym  „Moja ulubiona postać z  bajki”.

III Zakończenie projektu

  - prezentacja na  tablicy prac wykonywanych przez dzieci;

  - rozstrzygnięcie konkursu „Moja ulubiona postać z bajki”;

  - zorganizowanie grupowej biblioteczki i systematyczne (w każdy piątek) wypożyczanie książeczek do domu.Efekty działania:
Dziecko:
- zna zasady i reguły obowiązujące w bibliotece;
- zapoznało się z praca bibliotekarza;
- rozwinęło zainteresowanie czytaniem warunkującym możliwość poznawania ciekawych książek;
- aktywnie współdziałało z rówieśnikami w czasie wspólnych zabaw i zadań;
- korzysta z biblioteczki-wypożyczalni grupowej;
- dzieci wspólnie z rodzicami korzystają ze zbiorów Biblioteki Dziecięcej w Tucholi.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rodzice:
- czytanie dzieciom bajek w ramach "Klubu czytających rodziców";
- dostarczanie książeczek do biblioteczki grupowej;
- pomoc dziecku w konkursie plastycznym "Moja ulubiona postać z bajki".

Biblioteka Dziecięca:
- przygotowanie spotkania na terenie biblioteki;
- zapoznanie z pracą bibliotekarza;
- pokazanie pomieszczeń bibliotecznych;
- przeczytanie fragmentu książki przez panią bibliotekarkę.

Informacje dodatkowe:
Przedstawione efekty realizacji projektu edukacyjnego "W bibliotece" wskazują na jego trafność i atrakcyjność. Współpraca pomiędzy przedszkolem a biblioteką przyniosła wymierne korzyści dla obu placówek. Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych to wspólne zadanie dla nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca przyniesie pożądany efekt w kształtowaniu dojrzałego czytelnika.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.facebook.com / Przedszkole nr 1 w Tucholi© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl