strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-02-22 10:18 / 347
Środowiskowy Dzień Profilaktyki
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół Samochodowych
Powstańców Wielkopolskich 63
85-090 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:dr Daria Wojtkiewicz
sek@zss.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:jeden dzień w roku
Forma zajęć:warsztaty
Adresat zajęć:uczniowie gimnazjów i Zespołu Szkół Samochodowych
Cel działania:
Cel ogólny:
Rozwijanie aktywności młodzieży w obszarze profilaktyki uzależnień oraz konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
Cele szczegółowe:
- współpraca szkół w zakresie podejmowania działań profilaktycznych wobec uczniów;
- upowszechnianie profilaktyki rówieśniczej;
- rozwijanie twórczej i kreatywnej postawy uczniów w prezentowaniu własnych przekonań;
- upowszechnianie alternatywnych propozycji spędzania czasu wolnego;
- promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień;
- zwiększanie aktywności Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy w środowisku lokalnym na rzecz profilaktyki uzależnień.


Szczegółowy opis działania:

Dzień Profilaktyki został skierowany zarówno do młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły, jak i uczniów czterech bydgoskich gimnazjów. Innowacyjność przedsięwzięcia w dużej mierze polegała na działaniach profilaktycznych podejmowanych przez młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy na rzecz zaproszonych uczniów z gimnazjów. Działania te zostały zrealizowane w formie 10 warsztatów, których adresatami byli uczniowie gimnazjów, natomiast realizatorami stali się uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy pod kierunkiem nauczycieli.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia młodzież mogła doświadczać nowych form aktywności, pozwalających na poszerzanie jej zainteresowań oraz alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Tematyka warsztatów dotyczyła między innymi:

  • świadomej aktywności seksualnej,
  • astronomii,
  • praktycznego wymiaru chemii,
  • hip-hop dance,
  • pozoracji ran,
  • strzelectwa ASG,
  • rękodzieła,
  • symulacji prowadzenia pojazdu,
  • robotyki i sensoryki,
  • diagnostyki pojazdowej i inne.

Uczniowie gimnazjów wystąpili w roli jurorów konkursu na wystawę profilaktyczną, które przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Ważnym wydarzeniem  w przebiegu uroczystości był  premierowy pokaz filmu profilaktycznego zrealizowanego przez grupę filmowców Zespołu Szkół Samochodowych pt. Egzamin.

Istotnym elementem Dnia Profilaktyki stała się debata przeprowadzona przez terapeutów Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii i strażników miejskich z uczniami Zespołu Szkół Samochodowych, tematycznie związana z warsztatami profilaktycznymi, które zostały przeprowadzone w 11 oddziałach naszej szkoły.Efekty działania:
Realizacja Dnia Profilaktyki wzmocniła współpracę między naszą szkołą i gimnazjami ze środowiska lokalnego. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych oraz gimnazjów wyrazili zainteresowanie organizacją i udziałem w kolejnych Dniach Profilaktyki. Młodzież korzystająca z warsztatów wykazała się dużym zaangażowaniem w realizację proponowanych działań, co z kolei dostarczyło dużej satysfakcji uczniom Zespołu Szkół Samochodowych, którzy je zaplanowali.
Autorzy wystaw profilaktycznych zajęli jednoznaczne stanowisko wobec środków psychoaktywnych, ukazując negatywne konsekwencje eksperymentowania z nimi.
Młodzież miała także okazję konfrontacji własnych przekonań dotyczących środków psychoaktywnych z wiedzą i doświadczeniem specjalistów terapii osób uzależnionych.


Informacje dodatkowe:
Rady i przestrogi, dla tych, którzy chcieliby podjąć podobne działania:
W planowaniu współpracy z gimnazjami należy zaplanować termin po egzaminach gimnazjalnych w związku z realizacją podstawy programowej w szkołach.

Sposób upowszechniania:
Informacje o zdarzeniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy oraz w Gazecie Pomorskiej.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zss.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl