strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-03-07 16:07 / 186
Projekt interdyscyplinarny
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim
29 Listopada 7
86-050 Solec Kujawski
Autor / autorzy działania:Jolanta Szubska, Marzenna Kuczkowska
jszubska@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:rok szkolny
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:społeczność szkolna
Cel działania:
- interdyscyplinarne nauczanie;
- wdrażanie do samodzielnego i twórczego poszukiwania wiedzy, dokumentowania i jej prezentacji;
- stwarzanie okazji do działania uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych;
- edukacja regionalna i lokalna;
- kształtowanie postaw przydatnych w dorosłym życiu: pracowitości, pomysłowości, aktywności, współpracy i współdziałania;
- wdrażania do aktywnego spędzania czasu wolnego i kulturalnych kontaktów pozalekcyjnych z rówieśnikami;
- promowanie i tworzenie tradycji szkoły;
- wzbogacanie bazy szkoły w pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniów;
- stwarzanie okazji do spotkań władz i organizacji z młodzieżą, do dyskusji, wymiany doświadczeń i współpracy.
Szczegółowy opis działania:

SESJE POPULARNONAUKOWE TRADYCJĄ GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 2 W SOLCU KUJAWSKIM

 

W naszej pracy mocno zakorzeniła się metoda projektu. Już od 10 lat realizujemy projekty interdyscyplinarne aktywizując olbrzymią rzeszę uczniów w różnym wieku i na różnym poziomie edukacyjnym. Co roku w ramach zajęć pozalekcyjnych: koła historycznego, matematycznego, fizycznego, geograficznego, klubu młodych odkrywców, ogniska misyjnego, koła plastycznego i muzycznego pracujemy nad wspólnym tematem projektu. Kilkumiesięczne działania są zawsze autorskie i bardzo twórcze, a ich efektem są coroczne sesje popularnonaukowe.

 

 • 2002r.-I SESJA pod hasłem „CO W SOLCU GRAŁO, GRA I GRAĆ BĘDZIE"

Celem było poszerzanie wiedzy o mieście oraz zainteresowanie jego problemami. 4 grupy młodych naukowców przygotowało wystąpienia w oparciu o liczne źródła naukowe.

Grupa historyków zaprezentowała: inscenizację PRAWA MIEJSKIE SOLCA, referat LUDNOŚĆ ŻYDOWSKA NA KUJAWACH I W SOLCU oraz zwyczaje i strój kujawski.

Grupa geografów wygłosiła referaty dotyczące położenia geograficznego, podłoża geologicznego, klimatu Solca i doliny Wisły.

Matematycy przygotowali następujące tematy: gospodarka pieniężna w Solcu Kujawskim, Solec w liczbach, problem śmieci, zadania historyczno-matematyczne.

Fizycy skupili się na problemach: fale radiowe nad naszym miastem, Radiowe Centrum Nadawcze, telefonia komórkowa

i promieniowanie.

I sympozjum dotyczyło tego, co nam najbliższe, czyli naszej małej ojczyzny.

 • 2003r.- II SESJA pod hasłem „ POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ”

Przybrała ona charakter prareferendum. Był to czas przygotowań Polski do wejścia do Unii Europejskiej.

Uczniowie klas III głosowali w sprawie wejścia Polski do Unii, wygłoszono wykład na temat SYSTEMY SZKOLNE

W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY, poznano działalność SOLECKIEGO CENTRUM EUROPEJSKIEGO, rozstrzygnięto konkurs na logo szkolnego klubu europejskiego.

 • 2004r.- III SESJA pod hasłem „JESTEM EUROPEJCZYKIEM”

Podróż odbyła się szlakiem europejskich cywilizacji: Greków, Rzymian, Franków i Polan. Na scenie wystąpili również sławni Europejczycy oraz finaliści konkursu INTELIGENTNY EUROPEJCZYK, młodzież wysłuchała wykładu o prawach człowieka i obejrzała wystawę EUROPEJSKIE WYNALAZKI.

 • 2005r.- IV SESJA pod hasłem „ MŁODZI SOLCA O MŁODOŚCI”

Była to sentymentalna podróż do czasów młodości dziadków i rodziców naszych uczniów. Autorzy ukazali ich postawy, zainteresowania i problemy. Dowiedli, że każde pokolenie ma swój własny czas- czas radości i sukcesów, ale także – buntu i nie pokory. Podczas sesji można było porównać muzykę, szkołę i modę lat 60-tych, 80-tych i 2000.

Zaproszonym gościom zakręciły się łzy wzruszeń a oglądającym ówczesnym gimnazjalistom otworzyły się buzie i oczy

ze zdziwienia, iż młodość wcześniejszych pokoleń jest taka sama jak ich.

 • 2006r.- V SESJA pod hasłem „Z PIĄTKĄ O PIĄTCE I NA PIĄTKĘ”

Ta jubileuszowa sesja poświęcona była liczbie 5. Uczniowie zapoznali się z historią tej liczby, jej znaczeniem w różnych dyscyplinach naukowych. O ważności piątki rozstrzygał sąd. Młodzi naukowcy zaprezentowali 5 kontynentów, region Kujawy i 5 regionów sąsiadujących. Organizatorzy wręczyli HONOROWE PIĄTKI 5 osobom - sojusznikom naszych projektów.

 • 2007r.- VI SESJA pod hasłem „O KOLEI PO KOLEI”

Uczniowie wzięli pod opiekę kolejową wieżę ciśnień przy ulicy Dworcowej, w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”. Największym sukcesem było odkrycie najstarszej mapy trakcji kolejowej z czasów zaboru pruskiego z 1872 roku; dokonanie pomiarów wieży oraz odtworzenie zasady jej działania. Uczniowie z rąk Burmistrza Miasta otrzymali akt ADOPCJI WIEŻY CIŚNIEŃ.

Swój projekt zaprezentowali na Ogólnopolskiej Prezentacji CEO w Warszawie.

 • 2009r.- VII SESJA pod hasłem „ WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ, WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ- MIĘDZYKULTUROWY SOLEC”

2008 rok był Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego i w odpowiedzi na to uczniowie badali zagadnienia mniejszości narodowych w Solcu Kujawskim i okolicach.

Na sesji można było dowiedzieć się o osadnictwie mennonickim, holenderskim, niemieckim oraz poznać pozostałości po dawnych osadnikach.

Sesja przepełniona była duchem tolerancji, bawiono się na ormiańskim weselu i wysłuchano papieskiego apelu o dialog międzykulturowy.

Projekt również zaprezentowano na Ogólnopolskiej Prezentacji CEO w Warszawie.

 • 2010r.- VIII SESJA pod hasłem „O WOLNĄ POLSKĘ”

Słowa WOLNOŚĆ, OJCZYZNA, PATRIOTYZM przenikały wówczas serca organizatorów i widzów. Społeczność nasza przeniosła się w czasy II wojny światowej oraz czasy Polski Ludowej. Przeprowadzono wywiady ze świadkami historii. Uczniowie badali losy dzieci w II wojnie światowej, poznali postać Ireny Sendlerowej, poszukiwali w swoich rodzinach świadków czasów Solidarności.

Projekt realizowano w ramach Programu CEO „Opowiem Ci o wolnej Polsce”.

 • 2011r.- IX SESJA pod hasłem „MŁODZI SOLIDARNI DAWNIEJ I DZIŚ"

Każda sesja wymagała od młodzieży niezwykłej umiejętności współpracy, współdziałania, solidaryzowania się uczniów

z różnych klas, w różnym wieku.

I to właśnie postawie solidarności poświęcono IX sesję. Zaprezentowano wojenne losy rodziny na podstawie wspomnień babci, badano działalność Szarych Szeregów na podstawie wspomnień wujka oraz działalność Solidarności na podstawie wspomnień dziadka. Ukazano wkład wielkich Polaków Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II w jednoczenie społeczeństwa polskiego. Ukazano również, że młodzi XXI wieku potrafią być solidarni poprzez działalność wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego, współpracy grupy językowej. Dwie uczennice - posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży przedstawiły projekt ustawy o wolontariacie i zadeklarowały godne reprezentowanie szkoły i miasta w Warszawie.

 • 2012 r.- X JUBILEUSZOWA SESJA pod hasłem „Z TALENTEM W SIEBIE I W ŚWIAT"

Ideą przewodnią projektu były zagadnienia talentu, pasji i twórczego działania. Uczniowie badali archiwa poprzednich sesji popularnonaukowych, analizowali pojęcie talentu w historii i religii, odkrywali na nowo człowieka, poznawali wielkich odkrywców- noblistów i stworzyli 10 nowych własnych cudów świata.

W programie sesji znalazły się takie punkty, jak:

 1. WSPOMNIEŃ CZAR - prezentacja słowno-komputerowa na temat dziewięciu poprzednich sesji oraz wystawa. Dla zaproszonych gości szczególnie byłych uczniów- twórców poprzednich sesji była to refleksyjna podróż do przeszłości. Dla obecnych uczniów prezentacja była dowodem na to, iż sesje w naszej szkole stanowią piękną tradycję, przykład wspólnego twórczego działania.
 2. TALENT w historii – referat ucznia.
 3. MUZY GRECKIE - montaż słowno-muzyczny.
 4.  PRZYPOWIEŚĆ BIBLIJNA o TALENTACH - inscenizacja  szkolnego Ogniska Misyjnego.
 5. HOMO SAPIENS-CZŁOWIEK DOSKONAŁY - inscenizacja w wykonaniu klasy twórczej.
 6. NOBLIŚCI TU I TERAZ - miniaudycja telewizyjna prezentująca sylwetki czterech noblistów.
 7. 10 NOWYCH CUDÓW ŚWIATA WG GIMNAZJALISTÓW - prezentacje słowno-komputerowe, taneczne, kabaretowe, muzyczne:
 • MOJE MIEJSCE - prezentacja + muzyka
 • CZEKOLADA I COCA-COLA - reklama
 • SPORT – scenka przy muzyce
 • WAKACJE - muzyka + prezentacja
 • NOWY JORK - muzyka + prezentacja + taniec
 • NOWINKI TECHNICZNE – muzyka + prezentacja
 • MUZYKA - muzyka + prezentacja + scenka + koncert rockowy
 • KREM NA PRYSZCZE -  reklama
 • RADOŚĆ - kabaret
 • MIŁOŚĆ – muzyka + prezentacja

      8. Koncert na wiolonczeli.
      9. Koncert na pianinie.

     10. Śpiew piosenki i recytacja wiersza.

 Na zakończenie prowadzący zaapelowali słowami:

Jesteśmy przedstawicielami Solca Kujawskiego. To my mamy wpływ na losy nasze i naszego miasta.

Wielu z nas działa, tworzy, rozwija swoje pasje i talenty. Często udowadniamy, że potrafimy pokazać się od jak najlepszej strony. Nie zawsze przecież jesteśmy zbuntowani i niepokorni.Chwalmy się więc sukcesami - tymi małym i i tymi dużymi. Pielęgnujmy je. Od tego, jacy jesteśmy teraz - zależy nasza przyszłość.

W programie wykorzystano liczne podkłady muzyczne, atrakcyjne i różnorodne elementy scenografii - dobrane i wykonane przez uczniów. Salę szkolną zmieniono w prawdziwą salę widowiskową z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i sprzętem komputerowym obsługiwanym przez uczniów pod opieką rodzica.

Sesja kierowana była przede wszystkim do uczniów naszej szkoły. Zaszczycili nas swą obecnością liczni goście: koordynator CEO z Warszawy, przedstawiciele i władz miasta, przedstawiciele lokalnych instytucji, wieloletni sojusznicy naszych sesji, absolwenci naszego gimnazjum- współtwórcy poprzednich sesji, uczniowie i nauczyciele SP4 oraz pracownicy naszej szkoły.

Cała sesja była jednym wielkim pokazem talentów: aktorskich, muzycznych, tanecznych, słownych, kabaretowych, organizatorskich, historycznych, odkrywczych, interdyscyplinarnych.

Nasze sesje uważamy za wielki sukces i pragniemy ten sukces pielęgnować przez kolejne lata.Efekty działania:
Projekt przynosi efekt, jeżeli wychodzi poza przedmiot, pobudza uczniowską aktywność, zainteresowania, rozwija samodzielność.
Nasze projekty przyniosły widoczne i trwałe efekty, jak:
• Edukacja lokalna i regionalna zakorzeniła się na stałe w tematykę sesji i pracę szkoły,
• Systematyczna stała się współpraca na linii szkoła – rodzice – środowisko,
• Absolwenci szkoły podejmują tematykę sesji w pracach naukowych,
• Odrestaurowana została kolejowa wieża ciśnień w Solcu Kujawskim,
• Wytwory i odkrycia uczniów są wykorzystywane w edukacji kolejnych pokoleń,
• Galeria szkolna ukazująca dorobek naszych projektów,
• Sesje to tradycja szkoły, znana w lokalnym środowisku, budząca duże zainteresowanie,
• Udział uczniów o różnorodnych zainteresowaniach, zdolnościach, temperamencie,
• Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
• Wyróżnienia w ogólnopolskich prezentacjach projektów CEO w Warszawie.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Nauczyciele Gimnazjum Publicznego nr 2: Alina Macyszyn, Ewa Kubicka, Małgorzata Radke, Bohdan Czapiewski, Barbara Michota-Stangreciak;
Rodzice - pomoc materialna, dzielenie się wiedza, doświadczeniem i wspomnieniami;
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - realizacja projektów, materiały dydaktyczne, szkolenia dla uczniów i nauczycieli;
Soleckie Centrum Kultury - udostępnianie sali, sprzętu i dekoracji;
Muzeum Solca Kujawskiego im. Księcia Przemysła - lekcje muzealne i wypożyczanie eksponatów.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl