strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-07-10 17:13 / 185
Polubić fizykę.
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa w Bobrowie - oddziały gimnazjalne
33
87-327 Bobrowo
Autor / autorzy działania:Wiesław Chyrkowski
gimnazjumb@szkola.wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:2006-2013
Forma zajęć:Wyjazdy na zajęcia edukacyjne.
Adresat zajęć:Uczniowie gimnazjum - wszyscy chętni.
Cel działania:
Zainteresowanie młodzieży fizyką oraz osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, organizowanych przez CKE z części matematyczno-przyrodniczej. Przygotowanie uczniów do drużynowego konkursu "Spotkań z fizyką".

Szczegółowy opis działania:

Pomimo wielu starań, ze strony dyrektora i nauczycieli, szkoła uzyskiwała niskie wyniki na egzaminach zewnętrznych, organizowanych przez CKE. Postanowiłem wówczas „zapracować” na wynik egzaminu gimnazjalnego poprzez przygotowanie i udział moich uczniów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki. W 2005 r. moja uczennica została laureatką konkursu przedmiotowego z fizyki.

                                                                           „Spotkania z fizyką”

Po sukcesie jaki odniosła uczennica w konkursie przedmiotowym z fizyki, zrodził się pomysł szerszego zainteresowania uczniów fizyką. Postanowiłem wówczas nawiązać współpracę z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu. Już wtedy wiedziałem, że Polskie Towarzystwo Fizyczne przy współpracy z UMK organizuje wykłady z pokazami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.  Informacjami, dotyczącymi „Spotkań z fizyką” podzieliłem się z kolegą, obecnym dyrektorem szkoły, który w decydujący sposób przyczynił się do zorganizowania pierwszego wyjazdu na „Spotkania z fizyką” w Toruniu.

Do naszej szkoły dojeżdżają uczniowie z 32 miejscowości, więc istnieje problem zorganizowania przejazdów uczniom. Pomimo tego w każdym wykładzie bierze udział około 50 uczniów naszej szkoły. Wyjazdy odbywją sie każdorazowo w piątek o godzinie 14.00, tak aby nie kolidowały z planem lekcji i uczniowie mogli wziąść udział w innych zajęciach edukacyjnych tego dnia. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdu, bowiem udział w wykładach jest bezpłatny. Corocznie dzięki pozyskaniu sponsora udaje się zorganizować jeden wyjazd tak, aby każdy chętny mógł wziąć w nim udział. Zajęcia pozwalają uczniom zaobserwować doświadczenia, które dotychczas znali tylko z podręcznika. Dodatkowym atutem "Spotkań z fizyką" jest możliwość bezpośredniego udziału w pokazach, bowiem niektórzy wykładowcy angażują młodziez do ćwiczeń laboratoryjnych. W ciągu jednego roku szkolnego odbywa się pięć wyjazdów na „Spotkania z fizyką”. Od siedmiu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział we wszystkich wyjazdach. Oprócz nich uczniowie biorą udział  w konkursie drużynowym  "Spotkania z fizyką”.Efekty działania:
Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania fizyką.
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki.
Promowanie szkoły.
Współdziałanie z nauczycielami akademickimi w kształceniu młodzieży uzdolnionej.
Osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2011/2012 z części matematyczno-przyrodniczej (stanin wyżej średni).
Osiągnięcie bardzo wysokiego wyniku na egzaminie gimnazjalnym z fizyki w roku szkolnym2011/2012 (kraj - 44 %, szkoła - 55 %).
Zdobycie tytułu laureata przez 5 uczniów i finalisty przez 1 ucznia w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Instytut Fizyki UMK
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Urząd Gminy w Bobrowie
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl