strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Maj 2018
22.05, wtorek 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w II Naukowo-Metodycznej Konferencji "Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy - nauczyciel w pracy z młodym człowiekiem a wyzwania XXI wieku", która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym.
22.05, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w prezentacji programów w wykonaniu Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej w Osięcinach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie, z okazji roku Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach.
22.05, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w spotkaniu Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Rypinie, przy ul. Starorypin Rządowy 26 A.
19.05, sobota 1600 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w XXI Festynie Osiedlowym "Rudak Dzieciom", który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu.
19.05, sobota 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięła udział w finale Festiwalu "Tradycja i Pamięć", który odbył się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku, przy Pl. Kopernika 3.
19.05, sobota 0745 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w XII Rajdzie Rowerowym Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, organizowanym przez Zespół Szkół nr 10 im. prof. S. Banacha w Toruniu oraz PTTK im. M. Sydowa w Toruniu i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.
18.05, piątek 0900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji pt.: "Zaburzenia zachowania dzieci a ryzyko sięgania po środki psychoaktywne" - Rodzina z dzieckiem ze spektrum autyzmu: problemy i rozwiązania, która odbyła się w Łysomicach.
17.05, czwartek 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w spotkaniu Kombatantów w ramach obchodów 100-lecia Niepodległej w Zespole Szkół nr 10 im. prof. S. Banacha w Toruniu
17.05, czwartek 1300 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w wojewódzkiej konferencji pt. Innowacyjna edukacja - czyli jaka?, która odbyła się w Centrum Dialogu w Toruniu, pl.bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.
17.05, czwartek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięła udział w spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Al. J. Szucha 25.
17.05, czwartek 0900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystych obchodach pięciolecia nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach.
16.05, środa 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości nadania imienia Św. Jana Pawła II Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierzynie.
15.05, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Gali wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego "Barwy wiosny", zorganizowanego przez oddziały przedszkolne działające w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, która odbyła się w siedzibie szkoły.
15.05, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym rozpoczęciu budowy i symbolicznym wkopaniu łopaty pod nowy budynek Brodnickiego Centrum Caritas, które odbyło się w siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas w Brodnicy, przy ul. Gajdy 3.
14.05, poniedziałek 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w XLIV uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączonej z Forum Samorządowym, z okazji inauguracji regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2.

<<< nowsze     1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2018-06-18 13:34
Narady z dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego
dla rodziców i uczniów 2018-06-15 14:25
Rządowy program „Dobry Start”
dla dyrektorów i samorządów 2018-06-15 14:21
List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl