strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2024-03-27 18:04 / 12051   J. Jendykiewicz-Owczarek dla dyrektorów i samorządów
Program profilaktyczny „Bądź Unplugged”

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego „Unplugged”, który znajduje się na liście programów rekomendowanych. Program skierowany jest do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców.

 

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministra Edukacji, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli, pedagogów, psychologów zatrudnionych w Państwa szkole.

 

Projekt jest realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku organizatorzy planują zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

 

W każdym z zaplanowanych szkoleń mogą wziąć udział cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

 

Informacje na temat programu „Unpugged” znajdują się na stronie internetowej organizatora oraz pod numerem telefonu 452 929 828.

 

Szczegółowe informacje w serwisie: pozytywnaprofilaktyka.org
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl