strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-11-10 10:42 / 11821   A. Wnorowskiważna informacja dla rodziców i uczniów
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Tegoroczne uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • Bydgoszcz – 22 listopada 2023 r. o godzinie 11.00 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 
  • Toruń - 22 listopada 2023 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń, 
  • Włocławek - 23 listopada 2023 r. o godz. 12:30 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej, ul. Mickiewicza 6.

Zaproszenia na uroczystości zostaną do szkół przesłane pocztą tradycyjną.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl