strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-11-06 08:44 / 11778   K. Zaremba informacje ogólne
Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2023

W dniach 23, 24 i 25 października 2023 r. we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnieni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczane przez Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlaua, II Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Radosława Kempinskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika.

 

23 października w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku uhonorowano zasłużonych dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty z rejonu włocławskiego. W uroczystości udział wzięli, między innymi: Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Małgorzata Oborska Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Barbara Kuklak Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Marta Humienna Wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Józef Korpusiński Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, Krzysztof Haziak Członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Monika Krzeszewska Przedstawiciel na rejon włocławski Wolnego Związku Zawodowego „Forum Oświata”. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych głos zabrała Katarzyna Ulewicz - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku Moniki Stanowskiej i Jacka Szczepańskiego oraz uczniów Amelii Bednarek (wiolonczela), Karoliny Witwickiej i Julii Stasinowskiej (śpiew), Michaliny Krzyżanowskiej i Szymona Pióreckiego (fortepian). 

 

24 października w uroczystości, w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu udział wzięli, między innymi: Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, Adrian Mól Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, przedstawiciele związków zawodowych: Krzysztof Markiewicz Prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Iwona Złotkowska Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów, Marta Humienna Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu, Sławomir Liczkowski Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" w Toruniu. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych głos zabrała Pani  Bożena Kilaszewska - nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu nauczycieli z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu Katarzyny Skowrońskiej-Sobolewskiej oraz Elżbiety Ciechanowskiej przy akompaniamencie Leszka Milińskiego. 

 

25 października w auli Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, w uroczystości udział wzięli wyróżnieni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych na terenie m. Bydgoszczy oraz z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, nakielskiego, mogileńskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego oraz żnińskiego. W uroczystości udział wzięli, między innymi: Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski, Joanna Busz Zastępca Dyrektora Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Krzysztof Markiewicz Prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Mirosława Kaczyńska Wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Agnieszka Marcinkowska Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Bernadeta Białecka Członek Komisji Międzyzakładowej WZZ "Forum-Oświata" w Bydgoszczy. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych głos zabrali  Agnieszka Piotrowicz - dyrektor Zespołu Szkół w Strzelnie oraz Piotr Skowroński - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Jazz Big Band '75 Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy pod dyrekcją dr. Piotra Dąbrowskiego.

 

Pan Kurator w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pracownikom oświaty za pracę nad rozwojem edukacji, opiekę i wychowanie, życzliwość i empatię, wspieranie rodziców, za poświęcenie i twórcze działanie, życząc jednocześnie satysfakcji z pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności również w życiu prywatnym. 

 

W trakcie uroczystości 2 pracowników oświaty województwa kujawsko-pomorskiego zostało odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi, 7 osób odebrało Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono 5 osób. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę uhonorowano 185 pracowników oświaty, Medalem Srebrnym odznaczono 90 osób, natomiast Medal Brązowy otrzymało 58 wyróżnionych. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało 261 osób. W trakcie spotkań nagrodzono 28 osób nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, a nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odebrało 65 pracowników oświaty. Listy gratulacyjne z okazji przyznania honorowego tytułu Profesora Oświaty wręczono jednej osobie - Lilii Szczepaniak nauczycielowi języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Toruniu.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl